Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Jak udowodnić związek z polskością?

Mam znajoma obywatelka Federacji Rosyjskiej która chciałaby się ubiegać o Kartę Polaka. Posiada polski akt urodzenia swojego ojca, który się urodził w 1938 roku w na terenie aktualnego województwa podlaskiego. Czy zgodnie z obowiązującą ustawą o Karcie Polaka jest to wystarczający dokument uprawniający do ubiegania się o Kartę Polaka czy tez należy załączyć również inne dokumenty potwierdzające związek z polskością?

Zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Polski na stałe.
 
Dla ustalenia polskiego pochodzenia stosuje się art. 5 ust. 1-3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji. Z powołanych przepisów wynika, iż za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:
  1. Co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
  2. Wykaże ona swój związek z polskością w szczególności poprzez pielęgnowanie polskiej mowy, tradycji i obyczajów
 
Natomiast zgodnie z Ustawą o Karcie Polaka dokument tej jest wydawany osobie, która wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw wymienionego w Ustawie potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.
 
Z samego aktu urodzenia sporządzonego w Polsce nie wynika jeszcze, iż osoby tam wymienione posiadały obywatelstwo polskie, jak również należy zauważyć, iż samo posiadanie obywatelstwa polskiego nie świadczy o przynależności narodowościowej. 
 
Obowiązek poszukiwania dowodów ciąży nie tylko na organie administracji, ale obarcza także stronę, która w swym dobrze rozumianym interesie powinna wykazywać dbałość o przedstawienie środków dowodowych. Pana znajoma powinna więc zadbać o inne dokumenty potwierdzające narodowość polską przodków np. polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej, dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej,  dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej, o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej, potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.
 
Istotne w sprawie może okazać się udowodnienie, iż dziadek i babcia Pana znajomej w 1920 roku mieszkali na terytorium polski. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 1920 roku o obywatelstwie Państwa Polskiego. Z chwilą ogłoszenia ustawy prawo obywatelstwa polskiego służyło każdej osobie bez różnicy płci, wieku, wyznania i narodowości, która:
  1. jest osiedlona na obszarze Państwa Polskiego, o ile jej nie służy obywatelstwo innego państwa. 
  2. urodziła się na obszarze Państwa Polskiego, o ile nie służy jej obywatelstwo innego Państwa;
  3. ponadto której na mocy traktatów międzynarodowych obywatelstwo polskie przysługuje.

Dodaj komentarz

2018-08-23 09:58
Farhananapisał(a):
Hello Seniors!! I gave an appeal in just 1 day before within 14 days.It was against my 2nd time karta pobytu application. But, my question is that how long I have to wait for a decision after an appeal? And how can I know that my case is processing or not? I am really too much worried. Would you like to please give me such a kind information???
Thanks & Regards
Farhana
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług