(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Uznanie za obywatela polskiego

Jestem obywatelem Ukrainy. Chciałbym się dowiedzieć czy mam szanse na uznanie mnie za obywatela polskiego? Przesyłam Państwu skan decyzji zezwalającej na osiedlenie się oraz wyroku rozwodowego.

Z przesłanego przez Pana zapytania wynika, iż w 1997 roku zawarł Pan związek małżeński z obywatelką Polski. W roku 2001-2002 uzyskał Pan zezwolenie na osiedlenie się w związku z pozostawaniem w małżeństwie z obywatelką polski. W roku 2008 związek małżeński jak domniemam został rozwiązaniu poprzez orzeczenie rozwodu.
 
Z powołanych przez Pana okoliczności wynika, iż spełnia Pan wymagania niezbędne do uznania za obywatela polskiego. Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 
Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca - na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Należy również zwrócić uwagę, iż Cudzoziemiec składający wniosek o uznanie go za obywatela polskiego musi załączyć zaświadczenie o znajomości języka polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły w Rzeczypospolitej.
 
Ponadto w toku przygotowywania wniosku konieczne będzie wpisanie Pana aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego o ile jeszcze Pan tego nie zrobił. W akcie urodzenia ponadto powinno znaleźć się nazwisko rodowe Pana mamy. W związku z faktem, iż większość zagranicznych aktów urodzenia nie posiada tej informacji konieczne będzie również załączenie dokumentu potwierdzającego tą informację np. akt urodzenia Pana mamy.
 
Jeżeli natomiast wykazanie, iż nie posiada Pan stałe źródło dochodu, prawo do lokalu mieszkalnego oraz znajomość języka polskiego jest dla Pana utrudnione pozostaje złożenie wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego.

Dodaj komentarz

2019-11-18 20:23
YEVDOKIIAnapisał(a):
Dobry wieczór! Jestem z Ukrainy,mieszkam już 5 rok w Polsce.Mam męża z Polski już 2 rok, i chcemy wyjechać do Anglii ,jakie ja potrzebuję dokumenty żeby podjąć pracę? Dziękuję z góry.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25067
Zrealizowanych
usług