Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

500+ dla Cudzoziemca

Posiadam Kartę Pobytu otrzymaną w 2013 roku z adnotacją "Na osiedlenie się". Na ile wiem ten typ Karty Pobytu uprawnia mnie do podjęcia pracy w Polsce i do dostępu do rynku pracy i odpowiednio do  świadczeń  w ramach programu 500+. Natomiast Pani urzędniczka twierdzi, iż tylko i wyłącznie posiadacze kart z adnotacją "dostęp do rynku pracy" są uprawnieni do  świadczeń 500+. Proszę o wyjaśnienie sytuacji i poradę w sprawie?

Zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. programem 500+ objęci są również Cudzoziemcy, którzy „posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.  
 
Ustawodawca więc jako kryterium decydujące o przyznaniu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przyjął treści decyzji a konkretnie podstawy udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy czy też zezwolenia na pobyt stały lecz adnotację w karacie pobytu.
 
Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach w karcie pobytu wpisuje się adnotację „dostęp do rynku pracy” w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę; Adnotacja ta jest więc wpisywana na kartach pobytu wydawanych osobą posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego.
 
Co istotne obecnie obowiązująca Ustawa o cudzoziemcach weszła w życie w dniu 1 maja 2014 roku, zaś wcześniej obowiązująca Ustawa o cudzoziemcach nie przewidywała wpisywania adnotacji o dostępie do rynku pracy w karcie pobytu.
 
Właściwym rozwiązaniem w Pana sprawie będzie wymiana posiadanej karty pobytu i następnie złożenie wniosku o przyznanie pomocy z programu 500+.

Dodaj komentarz

2017-09-15 13:04
Дмитрийnapisał(a):
Здравствуйте. Я подал заявление на побыт часовый по истечению срока действия визы и соответственно получил отказ( и написал апеляцию). За это время моя жена получила побыт сталый(по карте поляка) и ребёнок побыт часовый.Теперь я подал новое заявление на побыт. Реально ли в такой ситуации легализироватся в Польше(получить побыт)? Были ли у вас похожие ситуации с положительным решением?
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług