Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Brak ważnej wizy, deportacja

Naszym problemem jest brak wizy.  Mój narzeczony specjalnie wrócił do Azerbejdżanu po wizę, którą dostał na miesiąc, aby wyrobić nowy paszport. Kilka miesięcy temu próbowaliśmy wsiąść ślub w Danii, bo słyszeliśmy, że tam na ślub czeka się tylko 2 tygodnie, ale tamtejszy Urząd Stanu Cywilnego długo zwlekał z wyznaczeniem terminu a gdy już to zrobił to wiza dobiegła końca. Teraz narzeczony przebywa nielegalnie na terenie Europy. Czy jest możliwość ubiegania się o wizę czasową, dłuższą niż miesiąc?    Ja niestety nie mogę wysłać jemu zaproszenia, bo cały ten proceder jest dla mnie nie do przeskoczenia. Czy gdyby była możliwość założenia sprawy w Polsce to czy istnieje ryzyko, że deportują mojego narzeczonego? Bardzo się tego boję.  Niestety próbowaliśmy już chyba wszystkiego, ale sami sobie z tym nie poradzimy.  Czy jest sens zakładania takiej sprawy i jakie są tego koszty?

Sprawa nie jest prosta, ale jest do załatwienia mając na uwadze zamiar zawarcia przez Państwa związku małżeńskiego. Przesłanką udzielenia w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi jest m.in. pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polski. 
 
W chwili obecnej najlepiej, aby Pani narzeczony zamieszkał w Polsce i rozpoczął procedurę mającą na celu legalizację jego pobytu. Z jednej strony konieczne jest skompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego a z drugiej strony konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce u Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Cudzoziemca.
 
Należy zauważyć, iż Ustawa o cudzoziemcach, co do zasady chroni osoby pozostające zarówno w nieformalnych związkach, jak również w związkach formalnych przez ewentualną deportacją z Polski w sytuacji gdy naruszyłoby to prawo Cudzoziemca do życia w rodzinie.
 
Przykładowo w art. 330 Ustawy o cudzoziemcach wskazano, iż cudzoziemcowi udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany lub zachodzą przesłanki do jej udzielenia, lub cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że celem zawarcia związku małżeńskiego lub jego istnienia jest obejście niniejszej ustawy.
 
Ponadto zgodnie z art. 303 Ustawy o cudzoziemcach decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie wydaje się cudzoziemcowi, gdy jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że celem zawarcia związku małżeńskiego lub jego istnienia jest obejście niniejszej ustawy.
 
Kompleksowy koszt poprowadzenia sprawy wynosiłby 5000 zł. 2500 zł płatne przy podpisaniu umowy oraz 2500 zł po zalegalizowaniu pobytu Pani narzeczonego w Polsce.

Dodaj komentarz

2016-07-27 14:55
kamilanapisał(a):
Witam mamy problem z uzyskaniem zaświadczenia z Ambasady Algierskiej w Warszawie o możliwości i nieistnieniu przeciw wskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Mój narzeczony w chwili obecnej przebywa w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców stara sie o ochrone miedzynarodowa. Posiadam jego akt urodzenia oraz dokument potwierdzajacy ze jest kawalerem. Jednak Ambasada chce żeby on stawił się tam osobisci co w jego przypadku jest nie możliwe co możemy w tej sytuacji zrobić. Proszę o jak najszybszą odpowiedz
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług