Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Pobyt stały a polskie obywatelstwo

Mam znajomego, który jest w Polsce od 66 roku. Studiował na uczelniach do lat 1972 roku. Skończył m.in Studium Języka Polskiego dla obcokrajowców. Po studiach nie miał karty pobytu, czyli de facto był nielegalnie. W 89/90 roku wyrobił sobie kartę stałego pobytu i ma do dziś. Czy jest możliwość, aby uzyskał obywatelstwo RP? Co należy zrobić?

Poruszony przez Pana problem reguluje Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim. Zgodnie z art. 30 Ustawy o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 
Dodatkowo cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
 
Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca - na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Przedmiotowy wniosek składa się do wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca wraz z wypełnionym formularzem oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przesłanek do uznania cudzoziemca za obywatela polski.
 
Zakładając, iż Pana znajomy posiada pracę oraz tytuł prawny do lokalu pozostaje mu jedynie zdanie egzaminu z języka polskiego – znajomość na poziomie podstawowym. Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym ukończenie studium języka polskiego nie może być traktowane, jako ukończenie szkoły w Polsce.

Dodaj komentarz

2016-08-23 11:03
EVGENnapisał(a):
Dzień dobry! Mam kartę stalego pobytu. Kartę otrzymywał z pochodzenia ( mama, babcia i dziadek były Polakami). Otrzymywał kartę w październiku 2015. Chciało się by otrzymać polskie obywatelstwo. Potraficie mi pomóc? Który koszt? Zawczasu dziękuje!
mój скайп: gentorius0
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług