(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

PESEL dla cudzoziemca

Zatrudniamy w spółce kilkunastu cudzoziemców. Co należy zrobić, aby nadano im numery PESEL?

Kwestie związane z nadaniem pesel zostały uregulowane w Ustawie o ewidencji ludności oraz rozporządzeniu wykonawczym. Z art. 7 powołanej ustawy wynika, iż w bazie pesel gromadzone są dane m.in. cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, ustawa nie wskazuje, jednak obowiązku posiadania numeru przez cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy.
 
O nadanie numeru pesel z urzędu występuje m.in. organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy. W przypadku, więc osób, które będą meldowały pod adresem zamieszkania w Polsce automatycznie zostanie im nadany numer pesel.
 
Natomiast w sytuacji, gdy osoba nie posiada zameldowania konieczne będzie złożenie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub zwrócenie się do organu gminny z wnioskiem, aby taki numer został nadany. 
 
W sytuacji gdy cudzoziemiec ma otrzymać pesel w związku ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, z wniosek składa płatnik składek, w praktyce najczęściej będzie to pracodawca cudzoziemca.
 
Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych przewiduje też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o nadanie numeru pesel przez zainteresowaną osobę, jeśli umotywuje ona odpowiednio potrzebę jego posiadania, która wynika z innych przepisów.

Dodaj komentarz

2017-06-11 17:16
Julanapisał(a):
Dziendobry! Posiadam kartę Polaka. Jak i gdzie mogę otrzymać Pesel i NIP ? Dziękuje
2017-01-06 14:25
Katarzynanapisał(a):
Witam,
Moj mąż jest obcokrajowcem (rezydentem, nie obywatelem Polski, z poza UE- Kolumbia ), przebywa na terenie Polski dłużej niż 2 lata , związek małżeński został zawarty na terytorium Polski. Obecnie posiada kartę czasowego pobytu. Jest zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o prace.
Czy zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem RP jest podstawą do nadania numeru PESEL?
Jaką podstawę prawna mozemy wskazć chcąc wnioskować o nadanie numeru PESEL ?

z GÓRY DZIĘKUJE
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25050
Zrealizowanych
usług