Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Odwołanie od odmowy wydania wizy przez Konsula

Mój chłopak pochodzi z Angoli w Polsce studiował 3 lata jednak musiał wylecieć do siebie. W ambasadzie początkowo przedstawił fałszywy dokument, że jest studentem, jednak za drugim razem studia już były załatwiane przeze mnie i wszystko było dobrze. 
 
Niestety ambasada dwukrotnie odmówiła wizy. Chcemy być razem i jest nam to obojętne gdzie. W lipcu chcę wylecieć do niego i zawrzeć związek małżeński i nie wiem czy mamy starać się od razu o wizę do Polski, czy lepiej, żebyśmy zamieszkali tam u jego rodziców. 
 
Niestety nie wiem jak to wygląda prawnie, jakich dokumentów potrzebuje, jakie są zagrożenia. Proszę o opinię prawną w mojej sprawie.
Niestety po wejściu w życie nowej Ustawy o cudzoziemcach Pani sytuacja oraz sytuacja Pani narzeczonego jest niezwykle trudna. Po wejściu nowej ustawy Cudzoziemiec zobligowany jest do złożenia wniosku osobiście u Wojewody właściwego dla jego miejsca zamieszkania. W trakcie składania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy pobierane są odciski linii papilarnych. Od 1 maja 2014 roku nie ma już możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Natomiast, jeżeli chodzi o uzyskanie wizy to ustawa wskazuje, iż cudzoziemcowi można wydać wizę. Zawarcie związku małżeńskiego może nie poprawić Państwa sytuację gdyż konsul jest „wszechwładny” a jego odmowa wydania wizy cudzoziemcowi nie podlega kontroli jakichkolwiek organów nadrzędnych ani sąd.
 
Wyjściem z sytuacji wydaje się uzyskanie wizy Schengen do jednego z krajów, w którym podstawowe zasady demokratycznego państwa są przestrzegane w stopniu większym niż w Polsce i na podstawie tak uzyskanej wizy należy przyjechać do polski – złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy oraz zawrzeć związek małżeński.
 
W ostateczności należy zawrzeć związek małżeński w kraju pochodzenia Pani narzeczonego oraz dokonać wpisu aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego a następnie wystąpić o wizę. W przypadku odmowy jej wydania należy złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy z jednoczesnym wskazaniem, iż zgodnie z art. 81 Ustawy o cudzoziemcach do wydawania wiz członkowi rodziny obywatela polskiego, który powraca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po okresie zamieszkiwania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie był pracownikiem lub pracował na własny rachunek, stosuje się przepisy art. 10 i art. 11a ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. 
 
Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE odmawia się wydania wizy, gdy:
  1. jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, prowadzonego na podstawie art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanego dalej "wykazem", lub
  2. jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.
 
Poza przypadkami powyższymi konsul zobligowany jest do wydania wizy w sytuacji gdy zawrzecie Państwo związek małżeński. Od decyzji o odmowie wydania wizy wydanej przez konsula przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych, a od decyzji o odmowie wydania wizy, wydanej przez komendanta placówki Straży Granicznej - do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dodaj komentarz

2020-09-18 16:06
Jan Bezwzględnynapisał(a):
Każdej osobie, której odmówiono wydania wizy (lub unieważniono/cofnięto wizę), obowiązkowo przekazuje się formularz odmowy zawierający jej uzasadnienie. Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ, czyli konsula . Wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania (o unieważnieniu /cofnięciu) wizy krajowej lub Schengen do organu, który tę decyzję wydał. Jeśli konsul po rozpatrzeniu Twojego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydał ponowną decyzję o odmowie wydania wizy, jej unieważnieniu lub cofnięciu, z którą się nie zgadzasz przysługuje Ci skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę należy przekazać za pośrednictwem konsula, który podjął decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
2020-12-05 06:38
Karolnapisał(a):
Proszę złożyć skargę do WSA.
Był już wyrok zmieniający postanowienie konsula w podobnej sprawie.
Liczy się Karta Praw Podstawowych
WSA 20 września 2018 r. uchylił odmowną decyzję konsula polskiego w Rabacie. Sędzia sprawozdawca Marzena Milewska-Karaczewska stwierdziła, że sąd miał na względzie, że rozstrzygnięcie konsula w II instancji nie ma żadnych motywów. Przepisy kodeksu wizowego nie określają ram działania konsula. Kodeks postępowania administracyjnego nie ma tu zastosowania.

- Trzeba w takich sprawach posiłkować się art. 41 Karty Praw Podstawowych. Jako członek Unii Europejskiej jesteśmy związani kodeksem dobrych praktyk, a ten przepis wskazuje, że organ powinien podać podstawy wydanego rozstrzygnięcia. Sama przesłanka, że cudzoziemiec być może nie powróci w terminie do kraju, nie wystarczy - dodała sędzia sprawozdawca.
2020-03-06 16:48
BOZENA napisał(a):
Mojemu mezowi tez odmowiono wizy i mialam zaproszenie dla niego konsul odmowil mu wizy a powody sa takie nie wroci do swojego kraju, nie ma środków na koncie i utrzymanie
2019-04-22 18:07
MAGDALENAnapisał(a):
Witam,
Jak udowodnic konsulowi, że małżeństwo nie jest fikcyjne?
2018-12-15 17:13
Dariusznapisał(a):
DajcieTez mam ten problem miałem siwenta spędzić w gronie rodzinnym w Polsce narzeczona miała poznać wszystkich z mojej rodziny i co kakao. Przedstawiłem wszystko, zagwarantowałem opłatę całego pobytu,udokumentowałem zakupiony bilet lotniczy w dwie strony, I tak się kończy nieuzasadniona odmowa wiz.
2018-07-23 00:16
Aleksnapisał(a):
Witam ja również jestem żona Tunezyjczyka .Mamy dziecko obecnie przebywam w Polsce..Wcześniej mieszkaliśmy w Tunezji.Maz miał wszystkie dokumenty I akty slub u oraz urodzenia dziecka i też nie dostał wizy...Jakim prawem ktoś skazuje mnie na bycie samotna w Polsce matka bo nie chce wydać wizy mojemu mężowi..
2018-04-13 12:03
Jolantanapisał(a):
Mój mąż Tunezyjczyk również składał wniosek o wizę siemiokrotnie. Pan konsul ciągle odmawia wydania wizy. Jesteśmy małżeństwem od 2016r. Widzimy się dwa razy w roku, kiedy ja wyjeżdżam do Tunezji (oraz codzinnie na wideokonferencji). Powódy odrzucenia wizy są zawsze takie same: brak uzasadnienia celu lub warunkówplanowanego pobytu (cel jest zawsze jeden:odwiedzić żonę i poznać polską rodzinę) oraz, że zachodzi wątpliwość co do zamiaru opuszczenia terytorium RP przed upływem ważności wizy.Mąż spełnia wszystkie pozostałe warunki. Najwyższy czas, aby ktoś zajął się sprawą wydawania wiz dla małżeństw. To jest ewidentny brak przestrzegania praw człowieka. A ambasada polska w Tunisie bije w tym rekordy.Nasze małżeństwo nie jest fikcją. Co zrobić, jak przekonać Pana konsula, aby dał wizę mężowi? Brak zrozumienia, obojętność, nieprzychylność, lekceważenie i bezduszność, to cechy, które trzeba wyeliminować. Prawo do normalnego życia rodzinnego jest jednym z podstawowych praw człowieka.
2018-02-20 07:29
KASIAnapisał(a):
Pani Sandro,
mam podobny problem, czy Państwu udało się jakoś sprawę załatwić, czy się odwoływaliście od decyzji?
Będę wdzięczna za odpowiedź.
2017-07-19 19:42
Sandra napisał(a):
Jesteśmy po ślubie 10 miesięcy, ślub zalegalizowany w Polsce. Mój mąż również otrzymał po raz drugi odmowę przyznania visy ? Jakim prawem ktoś decyduje o moim życiu prywatnym ? Dokumenty miał wszystkie dobre i nie było do nich żadnych zastrzeżeń, powód ten co zawsze , małe prawdopodobieństwo powrotu do własnego kraju . Miał dokumenty , że pracuje , że dostał urlop od pracodawcy , potwierdziłam również swoim listem do Konsula, że jest zjazd rodzinny z okazji wakacji i urodzin szwagra. to wszystko za mało. Wiem , widziałam na własne oczy jak ktoś dawał łapówki , a ktoś inny z Ambasady je brał i chyba tylko o to w tym wszystkim chodzi . A nie wymyślanie jakiś nieprawdopodobnych bzdur. Takie są Ambasady RP , wstyd mi za tych ludzi, którzy reprezentują nasz kraj za granicą. Zastanawiam się również jak tacy ludzie mogą reprezentować nasze Państwo, skoro nie ma nad nimi żadnej władzy ? Siedzą sobie na tych stołkach i żądzą jak chcą . Nie ma wolności na tym świecie , to jest pewne. Oburzona Polka :(
2017-06-16 00:19
Halinanapisał(a):
Mój mąz Tunezyjczyk juz 7 razy dostał odmowe wydania wizy , chyba musi sie zmienić konsul bo z tym Panem to nie będzie żadnych wiz dla mężów z Tunezji
2017-01-20 10:34
Magdalenanapisał(a):
Dzien dobry 23.07 2016 zawarłam zwiazek małżeński z Tunezyjczykiem .Mój maz już 4 razy składał wniosek o wizę i za każdym razem otrzymał decyzje odmowna.Powodem jest niby niewiarygodność dokumentow i nieokreslony cel przybycia do Polski.Prosze o pomoc w tej sprawie ,poniewaz dokumenty sa na pewno w porzadku .Nie rozumiem dlaczego konsul nie wydał wizy .Prosze o pomoc.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług