Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Małżeństwo bigamiczne

Czy mogę zawrzeć związek małżeński z obywatelem Egiptu przez Konsulem RP w Kairze? Jeżeli mój wybranek ma już jedną żonę a ja tego związku nie będę rejestrowała w Polsce to czy popełniam przestępstwo?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w Państwa przypadku nie jest możliwe zawarcie związku małżeńskiego przez Konsulem RP w Kairze. Zgodnie bowiem z art. 26 Ustawy o konsulach Konsul przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci, jeżeli osoby zawierające małżeństwo są obywatelami polskimi. 
 
Podobna regulacja wynika z art. 1 par. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, iż mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.
 
Nie jest więc możliwe zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca i obywatela polskiego przez Konsulem RP.
 
Natomiast odnosząc się do Pani pytania co do możliwości zawarcia małżeństwa przez obywatela polskiego dopuszczalnego przez prawodawstwo Egiptu tj. małżeństwa bigamicznego wskazuję co następuje.
 
Zgodnie z art. 13 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Zakaz zawierania małżeństw między osobami pozostającymi w związku małżeńskim, zwany także zakazem bigamii, polega na tym, że w tym samym czasie mężczyzna nie może pozostawać w związku małżeńskim z dwiema lub więcej kobietami, zaś kobieta – z dwoma lub więcej mężczyznami. Małżeństwo może więc zawrzeć osoba, która albo nigdy nie pozostawała w związku małżeńskim, albo zawarte przez nią małżeństwo zostało unieważnione, albo ustało wskutek śmierci drugiego małżonka lub uznania go za zmarłego, bądź wskutek orzeczenia rozwodu.
 
Bigamia jest przestępstwem przewidzianym w art. 206 Kodeksu karnego. Fakt, że w sferę ochrony zasady monogamii wchodzą również przepisy prawa karnego, świadczy o dużej randze tej zasady w systemie polskiego prawa. Odpowiedzialności karnej podlega jedynie osoba pozostająca w ważnym związku małżeńskim, nie popełnia go natomiast drugi nupturient, o ile oczywiście również nie pozostaje w związku małżeńskim. 
 
Jeżeli bigamiczny związek małżeński zawarty zostanie przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zagranicą, w miejscu, gdzie ten czyn nie jest uznany przez prawo za przestępstwo, to - ze względu na warunek podwójnej karalności, o którym mowa w art. 111 § 1 Kodeksu karnego - brak będzie podstaw do przyjęcia bytu przestępstwa z art. 206 Kodeksu karnego.
 
Mając na uwadze powyższe uregulowania nie ma przeszkód prawnych do zawarcia przez Panią związku bigamicznego przed organami egipskimi – o ile prawo egipskie dopuszcza taką możliwość.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług