Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Zezwolenie na pobyt czasowy w sytuacji, gdy dane znajdują się w SIS

Jestem z Indii. Rok temu przebywałem legalnie w Niemczech, ale z mojej winy zostałem deportowany do swojego kraju. W Indiach otrzymałem nowy paszport 8 miesięcy temu i wróciłem do Niemiec, ale bez wizy. Mam dziewczynę z Polski i chcielibyśmy wsiąść ślub. 
 
Czy w mojej sytuacji będzie to możliwe i co potem jak zaczniemy starać się o kartę pobytu dla mnie, kiedy wyjdzie ze wcześniej bylem deportowany, musiałem złożyć odcisk kciuka wiec jestem w bazie danych? Jesteśmy dwa lata razem i chcemy się pobrać, zwłaszcza że moja sytuacja teraz nie wygląda za ciekawie.
 
Bede wdzięczny za odpowiedz, bo nie wiemy, co robić a nie chciałbym, aby moja dziewczyna miała jakieś problemy przeze mnie.
Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się albo - w przypadkach, o których mowa w art. 160, art. 181 i art. 187 Ustawy o cudzoziemcach - można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
 
Zawarcie przez cudzoziemca związku małżeńskiego z obywatelką polski, jest sytuacją szczególną w której organ zobligowany jest do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy nawet w sytuacji gdy pobyt cudzoziemca na terytorium polski jest nielegalny, nie oznacza to jednak, iż nawet ubieganie się o zezwolenia na pobyt ze względu na małżeństwo nie może spotkać się z odmową udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.
 
W Pana sytuacji w szczególności należy wskazać, iż odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, którego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym schengen do celów odmowy wjazdu.
 
Z konstrukcji przepisu art. 100 Ustawy o cudzoziemcach wynika, że rozstrzygnięcie wydane na jego podstawie nie ma charakteru uznania administracyjnego, lecz obliguje organ do odmowy wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w przypadku stwierdzenia zaistnienia wskazanych w tym przepisie okoliczności.
 
Jednakże zgodnie z art. 110 Ustawy o cudzoziemcach, jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym schengen do celów odmowy wjazdu, zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić tylko w razie istnienia poważnych przyczyn uzasadniających jego udzielenie, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego schengen.
 
W sytuacji stwierdzenia, że zachodzi przesłanka z art. 110 Ustawy o cudzoziemcach, organ powinien w sposób wnikliwy podać ocenie, czy wskazany w odwołaniu fakt pozostawania skarżącego w związku z partnerką - obywatelką Polski, jak również zamiar założenia przez nich rodziny, stanowi poważną przyczyną w rozumieniu w ustawy o cudzoziemcach, czy też nie takiej przyczyny nie stanowi. Dopiero po rozważeniu tej kwestii organ odwoławczy może wydać decyzję w sprawie.

Dodaj komentarz

2016-11-06 11:31
Anianapisał(a):
Czy maz przebywajac w Norwegii na czarno otrzymał kare grzywny to czy moze sie teraz ubiegac o pobyt legalny ze względu na prace ktora znalazl już legalnie
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług