Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Deportacja z polski, ośrodek zamknięty dla cudzoziemców

Mój narzeczony otrzymał właśnie decyzję od Szefa do spraw cudzoziemców podtrzymującą decyzję Komendanta Straży Granicznej w Białymstoku nakazującą opuszczenie terytorium polski. Byłam dzisiaj u prawnika i powiedział mi, że nic raczej nie można zrobić gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny nie rozpozna skargi na czas. Czy faktycznie tak jest?

W chwili obecnej Pani narzeczonemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Szefa do Spraw Cudzoziemców. Skarga powinna być zgodna z wymogami pisma procesowego. Oznacza to, że powinna zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli, oznaczenie rodzaju pisma, uzasadnienie pisma lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a także podpis skarżącego albo jego przedstawiciela albo pełnomocnika oraz wymienienie załączników.
 
Dodatkowo należy w niej wskazać zaskarżoną decyzję, inny akt lub czynność, oznaczenie organu, którego skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.
 
Zgodnie z art. 331 Ustawy o cudzoziemcach przypadku, gdy cudzoziemiec złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania, termin dobrowolnego powrotu lub termin przymusowego wykonania tej decyzji z mocy prawa przedłuża się do dnia wydania przez wojewódzki sąd administracyjny postanowienia w sprawie tego wniosku.
 
W chwili obecnej, więc jak najszybciej należy złożyć przedmiotową skargę wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji i poinformować o tym fakcie Komendanta Straży Granicznej w Białymstoku. W przypadku wstrzymania wykonalności decyzji zyskacie Państwo kilka tygodni, w którym okresie należy zawrzeć związek małżeński.
 
Wskazuję nadto, iż orzekając o wstrzymaniu wykonalności decyzji sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych. Ustawa wymienia w tym przepisie dwie przesłanki: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Od tej zasady ustawodawca przewidział dwa wyjątki dotyczące aktów prawa miejscowego, które weszły w życie, oraz aktów lub czynności, których wstrzymanie wykonania wyłącza ustawa szczególna (por. Z. Kmieciak, Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, PiP 2003, z. 5, poz. 18).

Dodaj komentarz

2016-05-11 14:08
Bartłomiejnapisał(a):
Dzień dobry, chciałbym zapytać o następującą sprawę:
- moja siostrzenica zawarła związek małżeński z Jordańczykiem. Posiadają w tej chwili dwoje dzieci. Związek małżeński rozpadł się po około 6 latach (nie ma na daną chwilę złożonych formalnych wniosków rozwodowych). Siostrzenica mieszka osobno z dziećmi u Swojej matki Jordańczyk wynajął sobie mieszkanie wraz z inna kobietą również Polką. Żywicielem rodziny jest Jordańczyk prowadzący działalność gospodarczą. Ponieważ zostaliśmy oszukani przez Jordańczyka, który (jak się okazało)ewidentnie zawarł związek małżeński żeby pozostać na terytorium RP - chciałbym wnioskować o jego wydalenie z kraju. Czy mógłbym otrzymać instrukcję postępowania w takiej sytuacji?
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług