Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Zobowiązanie do powrotu

Mój szwagier w trakcie upuszczania terytorium polski otrzymał decyzję wydaną przez Komendanta Placówki Straży Granicznej zobowiązującą go do powrotu oraz zakazującą wjazdu na terytorium polski na okres 6 miesięcy. Proszę o analizę decyzji i poradę czy można coś w niniejszej sprawie zrobić?

Zgodnie z art. 302 Ustawy o cudzoziemcach decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy przebywa lub przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane.
 
Z przesłanej decyzji Komendanta Placówki Straży Granicznej wynika, iż cudzoziemiec przebywał na terytorium polski nielegalnie i to wskazany okres pobytu przekroczył w sposób znaczny – przebywał dni 47 zamiast 25 dni wskazanych w wizie.
 
W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen oraz określa się okres tego zakazu, który wynosi od 6 miesięcy do lat 3.
 
Organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, może cofnąć zakaz ponownego wjazdu, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że:
  1. wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub
  2. jego ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względu na uzasadnione okoliczności, zwłaszcza ze względów humanitarnych;
 
Zakazu, o którym mowa ponownego wjazdu, nie cofa się, gdy:
  1. wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które był obowiązany ponieść.
 
Jak słusznie jednak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie II SA/Bd 600/2008 przebywanie po upływie ważności wizy nie zawsze musi przesądzać o stworzeniu przez cudzoziemca w przyszłości zagrożenia dla porządku prawnego, czy też porządku publicznego.
 
Przepisy Ustawy o cudzoziemcach nie wiążą w żaden sposób powstania przesłanek do zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia Polski z winą osoby, której decyzja ma dotyczyć. Bez znaczenia w tej sytuacji dla rozstrzygnięcia pozostaje z jakich powodów strona przekroczyła dopuszczalny termin pobytu, a nawet czas, o który został on przekroczony.
 
Podkreślić należy, iż decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nosi cechy decyzji związanej. Organ administracji nie ma swobody w zakresie wyboru treści rozstrzygnięcia. Ustaliwszy stan faktyczny wypełniający dyspozycję art. 302 Ustawy o cudzoziemcach, organ zobowiązany jest orzec o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 
 
Reasumując okres 6 miesięcy zakazu wjazdu jest okresem minimalnym a w świetle zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału decyzja Komendanta Straży Granicznej jest uzasadniona i niestety ewentualne odwołanie nie przyniosłoby żadnego efektu.
 
Ewentualnie można się starać o cofnięcie zakazu, jednakże konieczne byłoby wykazania przesłanek tj. uzasadnionych okoliczności takiego wjazdu. 

Dodaj komentarz

2018-12-10 13:49
Annanapisał(a):
We wszystkich artykułach o tej tematyce brakuje wzmianki, że anulowanie zakazu wjazdu może nastąpić, ale po upływie połowy okresu na jaki zakaz został ustanowiony. A tym samym przy zakazie na 6 mcy- wniosek możemy złożyć za pośrednictwem pełnomocnika najwcześniej po upływie 2 miesięcy i np. 14 dni.
2016-06-13 13:21
Julianapisał(a):
Dzień dobry.Dostałam zakaz wjazdu na terytorium Polski na pół roku,ze względu na to ze składałam papiery w Urzędzie na kartę czasowego pobytu,ale nie wzeli u mnie dokumentów i przekroczyłam pobyt na 9 dni.Chciałam odwołać zakaz wjazdu i nie wiem dokładnie w jaki sposób to zrobić i gdzie mogę pobrać wniosek.I czy dało by rady coś takiego załatwić?Bardzo zależy mi na szybszym powrocie,bo jak mam tam chłopaka i zastawiłam u niego połowę swoich rzeczy.Z powazaniem.Julia
2015-01-08 10:12
Abrahamnapisał(a):
Hello i am living in warsaw almost 4 years, i got one karta pobytu, but it is over last year on march can you help me for this?

thanks
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług