Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

Zawarłam związek małżeński z obywatelem Turcji w grudniu a poznaliśmy się w października. W 3grudnia mąż złożył wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Dwukrotnie była u nas Straż Graniczna, policja, dwa razy byliśmy wzywani na przesłuchanie do Wojewody Wielkopolskiego. W kwietniu mąż otrzymał odmowę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Polski. Powód odmowy to nieznajomość języka w stopniu zrozumiałym dla siebie - art.55 Ustawy o cudzoziemcach. Mąż mówi po niemiecku ja uczę się niemieckiego. Na początku pomagaliśmy sobie słownikiem, translatorem, gdyż musiałam sobie przypominać słowa. Byliśmy w stanie się porozumieć. Od momentu poznania męża sama uczyłam się niemieckiego a od lutego chodzę na korepetycje z niemieckiego, mam na to dowód, mąż uczy się polskiego ma indywidualne nauki w domu, też mamy na to dowód.
 
Po odmowie wynajęłam pełnomocnika, który złożył odwołanie od decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Od tego czasu kontakt z pełnomocnikiem się urwał w Warszawie dowiedziałam się jedynie, że sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. Jak mogę zapoznać się z decyzją? Co zrobić z „zaginionym” pełnomocnikiem?
Zgodnie z art. 138 Kodeksu postępowania administracyjnego organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
 
Natomiast zgodnie z art. 136 Kodeksu postępowania administracyjnego organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
 
Jak wynika z akt sprawy w wyniku wniesionego odwołania spraw została przekazana do ponownego rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu. Niestety złożone odwołanie zawiera liczne błędy. Autor odwołania nie podniósł w nim faktu, iż Wojewoda Wielkopolski błędnie zinterpretował przepisy Ustawy o cudzoziemcach, jak również nie podjął żadnej inicjatywy dowodowej w sprawie. 
 
Faktem jest, iż zgodnie z art. 55 Ustawy o cudzoziemcach organ prowadzący postępowanie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego lub małżonkiem cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 54, ustala, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że m.in. małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga.
 
Zaistnienie okoliczności wskazanych w przepisie art. 55 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o cudzoziemcach obliguje organy administracji do zbadania sprawy w zakresie ewentualnego stwierdzenia zawarcia małżeństwa w celu obejścia ustawy, jednakże co podkreśla się w orzecznictwie, że nawet stwierdzenie, że małżonkowie nie porozumiewają się w zrozumiałym dla siebie języku, nie jest tożsame z ustaleniem, że związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
Podobnie orzekł chociażby Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie V SA/Wa 189/2009 stwierdzając, iż okoliczność, iż małżonkowie różnili się co do danych ich dotyczących, wyglądu mieszkania, okoliczności dotyczących poprzedniego dnia nie może sama w sobie świadczyć o fikcyjności małżeństwa. Stwierdzenie, że małżonkowie nie są zgodni nawet co do danych osobowych i innych istotnych okoliczności, które ich dotyczą (art. 55 ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach), nie jest tożsame z ustaleniem, że związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, lecz jedynie uzasadnia przeprowadzenie postępowania umożliwiającego ustalenie, czy małżeństwo zostało zawarte w tym celu.
 
W chwili obecnej sugeruję w pierwszej kolejności zapoznać się z aktami sprawy, cofnąć pełnomocnictwo udzielone osobie, która obecnie „prowadzi postępowanie” i dokonać uzupełnienia materiału dowodowego oraz stanowiska w sprawie.
 
W tym zakresie polecam usługi naszego biura w zakresie poprowadzenia niniejszej sprawy.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług