Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Dokument urzędowy

Zależy mi na sprowadzeniu pracownika z Chin do Polski. Pomimo uzyskania zezwolenia na pracę typu A osoba ta po raz kolejny otrzymała decyzję odmowną w sprawie wydania wizy. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

Zezwolenie na pracę typu A jest dokumentem urzędowym. Zgodnie z art. 76 Kodeksu postępowania administracyjnego dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.
 
Wojewoda wydający zezwolenie na pracę był organem kompetentnym do analizowana w kontekście prowadzonego przez siebie postępowania kwalifikacji Cudzoziemca. Podważenie wydanej przez niego ostatecznej decyzji może mieć bowiem, miejsce jedynie w przypadkach opisanych w kodeksie postępowania administracyjnego a nie w ramach innego postępowania administracyjnego (tak. n.in. V SA/Wa 1535/1).
 
Problematyczna natomiast jest pozycja Konsula po wprowadzeniu nowej Ustawy o cudzoziemcach z dniem 1 maja 2014 roku albowiem cudzoziemiec nie ma możliwości złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, co skutkowało pomięciem „wszechwładzy” Konsula w zakresie wydawania wiz do polski.
 
Zgodnie z art. 76 Ustawy o cudzoziemcach od decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej przez konsula - przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. W praktyce więc zarówno cudzoziemiec, jak i pracodawca polski są pozbawieni jakiejkolwiek możliwości respektowania swych prawa – na co w przeszłości zwracał już uwagę już Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
W mojej ocenie w chwili obecnej zasadne jest złożenie wniosku o interwencję w sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz równoczesne wezwanie Skarbu Państwa – Ministerstwa Spraw Zagranicznych do zapłaty odszkodowania za poniesioną szkodę w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracownika, który zgodnie z prawem uzyskał zezwolenie na pracę. 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług