Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Dozór elektroniczny a nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce

W roku 1990 w Polsce poznałam obywatela Ukrainy, od tego czasu żyjemy razem w Polsce. Nigdy nie zalegalizowaliśmy naszego związku tzn. żyjemy w konkubinacie. W roku 1996 urodziła nam się w Polsce córka, która ma obywatelstwo Polskie, całe życie mieszka w Polsce i aktualnie zdała do trzeciej klasy technikum.
 
Przez te wszystkie lata mój konkubin otrzymywał karty czasowego pobytu w Polsce. Niestety w roku 2009 został tymczasowo aresztowany i spędził 5 miesięcy w areszcie. Od tego czasu do teraz w sądzie toczyło się postępowanie, które zakończyło się wyrokiem 1 roku pozbawienia wolności. Kilka miesięcy temu Urząd do Spraw Cudzoziemców odmówił mu wydania karty pobytu, tłumacząc to tym, iż jest karany w Polsce, więc tym samym nie jest mile widziany w Polsce.
 
Miesiąc temu rozpoczął odsiadywać resztę kary w areszcie tj. pół roku, ponieważ odsiedział już pół roku w areszcie tymczasowym. Adwokat mojego konkubina złożyła pozew do sądu o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego i tu się zaczął nasz poważny problem, ponieważ sędzia nie zgodził się elektroniczny dozór, ponieważ nie ma on karty pobytu, a karty pobytu nie chcą mu wydać.
 
Jednakże po aresztowaniu przez te pięć lat do teraz żył w Polsce bez karty pobytu, ponieważ powiedziano mu, iż do czasu zakończenia postępowania przebywa on w Polsce legalnie. Dlaczego teraz nie może otrzymać zgody na elektroniczny dozór, jeśli podobno przebywa legalnie? Czy gdybyśmy wzięli ślub czy to by rozwiązało nasz problem? 
Kwestie związane z odbywaniem kary w systemie dozoru reguluje Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli m.in. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu.
 
Wbrew wyrażonemu w literaturze poglądowi, nie można przyjąć, że należy przez to rozumieć miejscowość, w której faktycznie koncentruje się życie skazanego. Miejsce pobytu ma być bowiem tym miejscem, w którym skazany jest obowiązany pozostawać w wyznaczonych dniach i porach. Gdyby przyjąć, że jest nim miejscowość, dozór elektroniczny stałby się zakazem opuszczania miejscowości, a nie to jest celem tego środka. Przez miejsce stałego pobytu należy rozumieć raczej lokal mieszkalny, w którym skazany będzie dozorowany. Ustawa nie wymaga, aby skazanemu przysługiwał jakikolwiek tytuł prawny do tego lokalu, niemniej dla prawidłowego wykonywania dozoru ważne jest istnienie stabilnej perspektywy zamieszkiwania w nim przez skazanego (zmiana miejsca pobytu w czasie trwania dozoru jest dopuszczalna tylko wyjątkowo; zob. art. 20). Nic nie stoi na przeszkodzie stosowaniu dozoru względem skazanego zamieszkującego w domu pomocy społecznej, internacie czy hotelu, o ile przewidywany czas zamieszkiwania nie jest krótszy niż okres pozostałej do odbycia kary. Nie wymaga się też, aby lokal ten pozostawał wyłącznie do dyspozycji skazanego.
 
Mając na uwadze fakt, iż pobyt Pani partnera w Polsce jest nielegalny niestety należy uznać za uzasadnioną odmowę odbycia pozostałej kary w tym systemie. Po odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie przez Wojewodę należało złożyć odwołanie do Szefa do spraw cudzoziemców a w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie przez Szefa do spraw cudzoziemców należało ponaglać ten organ do udzielenia zezwolenia na pobyt tolerowany.
 
W chwili obecnej nie ma możliwości szybkiego zalegalizowania pobytu Pani partnera w Polsce. Zawarcie związku małżeńskiego będzie trwało minimum pół roku a kolejne kilka miesięcy uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Nie mniej, aby w przyszłości nie powstały problemy związane z legalizacją pobytu partnera sugeruję rozważenie zawarcia związku małżeńskiego. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do sądu o zwolnienie partnera z konieczności okazania dokumentu stwierdzającego możliwość zawarcia z Panią związku małżeńskiego – taki dokument nie jest wydawany przez Ukrainę od roku 2011. Po uzyskaniu pomyślnego postanowienia sądu należy przystąpić do zawarcia związku małżeńskiego a następnie należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług