Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Zalegalizowanie pobytu cudzoziemca poprzez zawarcie związku małżeńskiego

Mam na imię Katarzyna i pochodzę z Poznania. Około trzech lat temu zamieszkałam w Niemczech. Pracuje tu i mam zameldowanie, a mój syn chodzi tu do szkoły. Dwa lata temu poznałam mojego przyszłego męża. Jest on cudzoziemcem pochodzenia tureckiego. Mój wybranek kilka lat temu został deportowany, wrócił jednak nielegalnie do Niemiec i nadal nielegalnie tutaj przebywa.  
 
Sytuacja jest skomplikowana i oczywiście nie mogę sobie z nią poradzić. Nasuwa mi się wiele pytań, na które nie umiem znaleźć odpowiedzi. Dlatego zwracam się z całym swoim zaufaniem do Pana, jak dla mnie sytuacja wydaje się być beznadziejna.
 
Jeżeli weźmiemy ślub w Turcji czy mój mąż bez problemu dostanie wizę do Polski? Czy po zawarciu związku małżeńskiego mój mąż może otworzyć działalność gospodarczą w Polsce?
W dniu 1 maja 2014 roku weszła w życie nowa Ustawa o cudzoziemcach. Jej regulacje pozbawiają możliwości wnioskowania o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce cudzoziemca nieprzebywającego na terytorium Polski. W mojej ocenie, więc jakikolwiek wyjazd na terytorium Turcji jest ryzykowne, bowiem od decyzji o odmowie wydania wizy przez Konsula nie przysługuje odwołanie.
 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby zawarcie związku małżeńskiego na terytorium Unii Europejskiej a następnie zalegalizowanie pobytu męża. Zgodnie z polską Ustawą o cudzoziemcach, co do zasady zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce nielegalnie. Zasada ta jednak nie obowiązuje cudzoziemców będących małżonkami obywateli Polski. Zgodnie, bowiem z art. 165 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi nie można odmówić udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli wyłączną przyczyną odmowy byłby nielegalny pobyt tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Problematyczny może okazać się fakt, iż Państwo nie zamierzacie przebywać w Polsce a na terenie Niemiec i ewentualną kwestię zalegalizowania pobytu należałoby skonsultować również z niemieckim prawnikiem, chyba, że po zawarciu związku będziecie Państwo mieszkać w Polsce do czasu legalizacji pobytu.
 
Po zawarciu związku małżeńskiego z obywatelką polski Pani mąż będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Zgodnie, bowiem z art. 13 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Ponadto ustawa wskazuje, iż zasada ta obowiązuje również cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem Polski.

Dodaj komentarz

2016-09-16 17:56
basianapisał(a):
Witam mam pytanie czy jak w darowiźnie przekaże mieszkanie mężowi z Maroka to czy to będzie podstawą do tego żeby mógł zostać w Polsce? Ślub braliśmy w maroku
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług