Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce powyższej 90 dni

Zeszły rok spędziłam w Indiach gdzie poznałam mojego chłopaka, obywatela Indii. Wymyśliliśmy, że aby móc być razem, ja wrócę do Polski, znajdę pracę, po czym będę ubiegać się o jego zaproszenie. Jednakże teraz opcja z zaproszeniem nie wydaje się wcale prostą sprawą. Najprawdopodobniej mój chłopak nie dostanie wizy do Polski na dłużej jak 30 dni. Jak w okresie tego miesiąca czasu zadziałać, by móc go poślubić i zorganizować mu legalnie zezwolenie na zamieszkanie w Polsce? Czy to jest w ogóle możliwe?

Zakładając, iż faktycznie Pani chłopak uzyska wizę, która umożliwi mu przyjazd do Polski to najtrudniejszy element prowadzący do zawarcia związku małżeńskiego będziecie mieli Państwo za sobą. W dniu 1 maja 2014 roku weszła nowa Ustawa o cudzoziemcach, która m.in. wprowadziła obostrzenie w zakresie ubiegania się o zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w ten sposób, iż cudzoziemiec musi złożyć wniosek osobiście u właściwego wojewody.
 
Ustawa ta jednak wprowadziła również korzystne zmiany dla cudzoziemców. Mianowicie zgodnie z art. 98 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi można udzielić na wniosek cudzoziemca, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
 
Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.
 
Już na tle poprzednio obowiązującej ustawy wskazywano, iż konkubinat jest powodem uzasadniającym wnioskowanie o udzielenie pobytu czasowego, w szczególności należy zwrócić uwagę na treść art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności podpisanej w dniu 4 listopada 1950 r. w Rzymie. Prawo wjazdu cudzoziemca i pozostania na terytorium kraju nie są wprawdzie prawami zagwarantowanymi w Konwencji, ale rozstrzygając o tych prawach, państwo powinno uwzględniać prawa chronione przez Konwencję. Art. 8 EKPCz gwarantuje każdemu prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Przepis ten może mieć znaczenie, gdy odmawia się cudzoziemcom zezwolenia na pobyt, pomimo związków rodzinnych z cudzoziemcami lub obywatelami polskimi zamieszkującymi w Polsce. Co istotne definicja rodziny zawarta w konwencji jest o wiele szersza niż definicja zawarta w Ustawie o cudzoziemcach.
 
Ze względy, iż zawarcie związku małżeńskiego będzie wiązało się z koniecznością uzyskania postanowienia sądu zwalniającego cudzoziemca z przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego, narzeczony koniecznie powinien zabrać z sobą aktualny akt urodzenia oraz zaświadczenie o stanie cywilnym.
 
Niezwłocznie po przyjeździe do Polski należy złożyć wniosek do sądu oraz wniosek do wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług