(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Zezwolenie na pobyt stały a posiadanie Karty Polaka

Mój przyjaciel jest mieszkańcem Ternopola, na dzień dzisiejszy chciałby założyć konto w polskim banku, wynająć mieszkanie oraz poszukać pracy. Na początek jestem skłonny mu pomóc, wynająć pokój w moim mieszkaniu oraz ewentualnie zameldować. Jednak do założenia konta bankowego wymagana jest karta pobytu.
 
Czy mógłbym poprosić o wskazówki, od czego zacząć, tak, aby sprawnie przejść przez proces przyznania Karty Pobytu oraz jakie formalności, dokumenty są potrzebne do realizacji powyższego? Jak szybko przyznawana jest Karta Pobytu?
Ze względu, iż praktycznie za kilka tygodni wejdzie w życie nowa Ustawa o cudzoziemcach to na jej przepisach zostanie oparta niniejsza porada. Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 maja 2014 roku. Zasadniczo jednak sama procedura niewiele różni się od obecnie obowiązującej.
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt stały jest udzielane cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
 
Zezwolenia na pobyt stały udziela cudzoziemcowi lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji.
 
Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia, a postępowanie odwoławcze - w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania.
 
Na marginesie sprawy wskazuję, iż niemal w każdym banku można otworzyć konto, także tu nie ma ograniczeń. Dokumenty, potrzebne dla założenia rachunku: paszport, wiza lub karta pobytu czasowego albo stałego. Czasami mogą zapytać zameldowanie, ale jeszcze się z tym nie spotkałem. Nie ma przeciwskazań aby cudzoziemiec posiadający jedynie Kartę Polaka nie mógł założyć konta w banku chyba, że wynika to z wewnętrznych procedur konkretnego banku.

Dodaj komentarz

2017-01-20 17:52
kresowiankanapisał(a):
Dzięki nowelizacji kilkadziesiąt tysięcy Polaków ze Wschodu może przyjechać do kraju.
Zgodnie z projektowanymi zmianami posiadacze Karty Polaka, którzy przyjeżdżają do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe.
A jak wygląda sytuacja posiadaczy Karty Polaka wieku emerytalnego?
Po osiedliniu się na stałe w Polsce posiadacz Karty Polaka z Białorusi n-d w wieku 60 lat,dostaje Kartę Stałego Pobytu i atomatycznie traci prawo do pobierania białoruskiej emerytury. I co dalej? Jakie są możliwe wtedy źródła i środki utrzymania ? czy posiadacze Karty Polaka są uprawnieni do świadczeń emerytalnych ?
2017-01-19 18:20
Józefnapisał(a):

Jakie uzasadnienie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały musi podać osoba, która posiada Kartę Polaka?
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25050
Zrealizowanych
usług