(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu cywilnego z obcokrajowcem?

Chcielibyśmy pobrać się z moim narzeczonym obcokrajowcem w Polsce. Narzeczony pochodzi z Pakistanu - posiada paszport pakistański. Mieszka od wielu lat w Hiszpanii i posiada tam zezwolenie na zamieszkanie. Proszę o informacje, jakie dokładnie dokumenty hiszpańskie i pakistańskie powinien przestawić w USC aby udzielono nam ślubu. Czy dokumenty pakistańskie powinny być przetłumaczone na język angielski w Pakistanie potem na polski w Polsce? Czy wystarczy jak w języku urdu z Pakistanu dostaniemy dokumenty i przetłumaczymy je na Polski? Czy dokumenty mają być przetłumaczone w Ambasadzie Pakistanu czy przez jakiegokolwiek tłumacza przysięgłego?
 
Do celowo postanowiliśmy żyć, mieszkać, kupić mieszkanie w Polsce w związku z tym narzeczony będzie ubiegał się o polskie obywatelstwo. Jeśli zrezygnuje z hiszpańskiego, jak długo będzie czekał na polskie obywatelstwo? Czy najpierw otrzyma pozwolenie na pobyt tymczasowy czy stały i od czego to zależy i w jakim czasie?
Kwestie związane z dokumentami niezbędnymi do zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem reguluje Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego oraz w pewnym zakresie również Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 
Zgodnie z Ustawą prawo o aktach stanu cywilnego osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zobligowane są do przedstawienia następujących dokumentów:
  1. Dokument stwierdzający tożsamość tj. w Pani przypadku dowód osobisty, zaś narzeczony ważny paszport wydany przez władze Pakistanu;
  2. Odpis skrócony aktu urodzenia;
  3. Dodatkowo w przypadku narzeczonego potrzebny jest dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo;
 
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż władze Pakistanu nie wydają dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo. Konieczne, więc będzie skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 82 Warszawa o zwolnienie z tego obowiązku. Do wniosku należy dołączyć Pani aktu urodzenia, aktu urodzenia narzeczonego oraz dokument potwierdzający stan cywilny narzeczonego.
 
Wszystkie dokumenty muszę być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka Urdu na język Polski. 
 
Natomiast droga do uzyskania obywatelstwa przez cudzoziemca nie jest taka prosta. Na chwilę obecną Pani narzeczony nie posiada obywatelstwa hiszpańskiego a jedynie zezwolenie na pobyt. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim.
 
Natomiast zezwolenie na osiedlenie się otrzymuje cudzoziemiec, który pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. 
 
Po zawarciu, więc związku małżeńskiego o obywatelstwo polskie Pani mąż będzie mógł się ubiegać najwcześniej po 5 latach zamieszkiwania w Polsce.

Dodaj komentarz

2016-10-11 10:09
Marzena napisał(a):
Witam, planuje slub ze slowakiem w Polsce, jego kraj nie wydaje dokumentów o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa i musimy się zgłosić do sądu. Moje pytanie czy możemy zgłosić się do sądu wcześniej czy ten papier z sądu ma datę ważności? To jest bardzo ważne dla mnie dziękuję za odpowiedź
2016-08-11 16:27
kamilanapisał(a):
Witam. Chciałabym zawrzec związek małżeński z cudzoziemcem posiadam wszystkie dokumenty wraz z przysięgłym tłumaczeniem. Posiadam również zaświadczenie z Ambasady Algierskiej w Warszawie że nie widzą przeciwwskazań do zawarcia ziązku małżeńskiego w Polsce. Jednakże Pani kierownik USC nie chce zaakceptować tego dokumentu nie wiem jaki jest powód jej decyzji. Proszę mi powiedzieć co mogę zrobic takiej sytuacji
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25070
Zrealizowanych
usług