Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Zawarcie związku małżeńskiego a brak ważnej wizy

Potrzebuje pilnie porady prawnej, mamy problem, ponieważ udałam się do urzędu stanu cywilnego wczoraj i odmówiono nam udzielenia ślubu cywilnego, ponieważ mój narzeczony nie posiada wizy. Czy możemy próbować w innym urzędzie stanu cywilnego?

Zgodnie z Ustawą prawo o aktach stanu cywilnego cudzoziemiec zamierzający zawrzeć związek małżeński z obywatelem polski obowiązany jest przedstawić:
  1. Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby; 
  2. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; 
  3. Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo;
 
Ustawa nie przewiduje żadnych innych dokumentów, które cudzoziemiec miałby przedstawić Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. W szczególności żądanie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ważnej wizy nie ma żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.
 
Niestety opisana przez Panią sytuacja jest dosyć częsta, co wynika z błędu, jaki pojawił się w komentarzu do Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego. Błędną interpretację omawianego przepisu zawiera Komentarz do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego A. Czajkowskiej i E.Pachniewskiej. Zgodnie z poglądem wyrażonym w komentarzu cudzoziemiec jest obowiązany do przedstawienia Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dokumentu tożsamości, którym jest paszport, a także karty pobytu albo ważnej wizy lub innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium polski. Informacja zawarta w komentarzu nie została poparta żadnymi przepisami i stoi w sprzeczności z uregulowaniami zawartymi w ustawie. Niestety jest to jedyny komentarz, jakim dysponuje wiele USC i stąd wynika niemal nagminne powielanie w praktyce błędu zawartego w komentarzu do ustawy.
 
W chwili obecnej powinna Pani ponownie udać się do urzędu stanu cywilnego, można spróbować również udać się do innego urzędu. W przypadku ponownej odmowy powinna Pani zażądać pisemnej informacji o odmowie przyjęcia oświadczenia.
 
Zgodnie, bowiem z art. 7 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dodaj komentarz

2018-09-18 13:03
Barbara napisał(a):
Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia małżeństwa z Egipcjaninem europejskie zawarcie małżeństwa.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług