(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Zezwolenie na zamieszkanie w Polsce a pobyt za granicą

Mój mąż jest obywatelem Kamerunu, od roku jesteśmy małżeństwem a na stałe mieszkamy w Norwegii. Mój małżonek posiada w Norwegii odpowiednik karty pobytu. Obecnie zamierzamy wystąpić o przedłużenie polskiej karty pobytu i tutaj pojawiają się nasze pytania. Czy polski urząd ma możliwość sprawdzenia, czy posiada norweską kartę pobytu? Czy można ubiegać się o przedłużenie polskiej karty pobytu, jako małżonek polskiej obywatelki, mieszkając i pracując za granicą?

Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenie na zamieszkanie udziela się cudzoziemcowi, który m.in. jest małżonkiem obywatela polskiego. Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wymaga stwierdzenia, że uzasadnione jest zamieszkiwanie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
 
W niniejszej sprawie nie ma więc podstaw aby Pani mąż uzyskał zezwolenie na zamieszkanie w Polsce, skoro nie mieszka on w kraju i na chwilę obecnego nie macie Państwo w planach zmiany miejsca zamieszkania. Owszem, teoretycznie w przypadku Norwegii możliwe, iż w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie urząd nie odkryje, iż w złożonym wniosku znajduje się szereg informacji nie zgodnych z stanem faktycznym i wyda decyzję zezwalającą na zamieszkanie Pani mężowi w Polsce.
 
Ostrzegam jednak w tym miejscu, iż takie postępowania wiąże się z dużym ryzykiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie lub cofa się udzielone zezwolenie na zamieszkanie, jeżeli złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, a ponadto w sytuacji, gdy zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał.
 
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przez „informacje”, o których mowa w przepisie art. 57 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy o cudzoziemcach należy rozumieć takie informacje, które mają znaczenie w sprawie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
W konsekwencji próby wprowadzenia urzędu w błąd zamiast uzyskania zbędnej karty pobytu wydanej przez Polskę może skończyć się nawet na deportacji Pani męża z kraju, w szczególności, iż macie Państwo stosunkowo krótki staż małżeński.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25050
Zrealizowanych
usług