Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Cofnięcie zezwolenia na osiedlenie się w Polsce

Kilka dni temu dowiedziałam się, iż Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie administracyjne mające na celu cofnięcie udzielonego mi zezwolenia na osiedlenie się. Jak się okazało pełnomocnik sfałszował akt urodzenia mojej mamy, który był podstawą udzielenia mojej osobie zezwolenia ze względu na pochodzenie polskie. Od około 2 lat jestem w związku małżeńskim z obywatelem polski. Czy czeka mnie deportacja?

Zgodnie z art. 68 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na osiedlenie się, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu, jako autentycznego używał.
 
Decyzja o cofnięciu Cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie jest decyzją o charakterze uznaniowym. Decyzja taka wydawana jest na podstawie ściśle sprecyzowanego przepisu prawa i organ orzekający nie ma możliwości - bez jego naruszenia - wydania decyzji pozytywnej w przedmiotowej sprawie. W związku z tym wynikająca z  art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego zasada, zgodnie z którą sprawę należy załatwić zgodnie z wnioskiem strony o ile nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny uwzględniając słuszny interes strony - doznaje istotnego ograniczenia.
 
O ile niestety w Pani sprawie nieuchronne jest wydanie decyzji o cofnięciu udzielonego zezwolenia na zamieszkanie o tyle w mojej ocenie nie ma podstaw do nakazania Pani opuszczenie terytorium polski.
 
Po wydaniu przedmiotowej decyzji powinna Pani złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Co istotne w takiej sytuacji Wojewoda winien udzielić Pani zezwolenia na zamieszkanie nawet jeżeli pobyt na terytorium polski w danym momencie będzie nielegalny.

Dodaj komentarz

2018-08-29 08:22
Olenanapisał(a):
Czciala by anulować kartę pobytu, jak to zrobić?
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług