(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Wiza dla Pakistańczyka

W maju 2013 r. poznałam przez internet obywatela Pakistanu. Studiował i pracował wówczas w Francji. Odwiedziłam go w lipcu oraz we wrześniu 2013 r. - tuż przed jego powrotem do Pakistanu. Pod koniec września 2013 r. wystąpiłam o wydanie zaproszenia. Zaproszenie wydane zostało na okres trzech miesięcy i mój narzeczony wystąpił o wydanie wizy. Dopiero na początku października miał spotkanie w ambasadzie. Niestety została wydana decyzja odmowna ze względu na nie wystarczająco uzasadniony cel lub warunki pobytu. Byliśmy bardzo zaskoczeni. Chcieliśmy poprostu spotkać się po tak długiej rozłące, spędzić ze sobą czas i omówić ewentualne plany na przyszłość. Mój narzeczony udał się do prawnika, który pomógł mu sporządzić odwołanie i doradził, jakie dokumenty należy przedłożyć dodatkowo. Przygotowaliśmy wszystko, ale w konsulacie nie chcieli nawet przyjąć odwołania, ponieważ stwierdzili, że jest już zbyt krótki termin zaproszenia. Bardzo się kochamy i chcemy być razem. Teraz planujemy spotkać się w Rosji. Nie ważne gdzie, po prostu spotkać się. Rozważamy również ślub, ale zastanawiamy się czy jeśli teraz zawarlibyśmy związek małżeński to czy mogłoby to wpłynąć negatywnie na wydanie wizy dla narzeczonego. Proszę o poradę jak postępować w niniejszej sprawie.

Niestety obawiam się, iż nawet złożenie ponownego wniosku o wydanie wizy nie spowoduje jej przyznania Pani narzeczonemu. Polityka wizowa względem obywateli Pakistanu jest wyjątkowo rygorystyczna i niezmiernie rzadko osoby te otrzymują wizę w celu odwiedzin. Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach Konsul odmawia wizy m.in. w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu. Przepis ten jest na tyle ogólny, iż praktycznie powoduje, iż Konsul posiada pełną dowolność w zakresie przyznawania, bądź odmowy przyznania wizy cudzoziemcowi.
 
Natomiast zawarcie związku małżeńskiego poza terytorium polski w mojej ocenie jeszcze pogorszy Państwa sytuację. W takich okolicznościach nie będzie możliwe uzyskanie wizy ze względu, iż wizy nie wydaje się w celu zamieszkania w Polsce. W celu uzyskania zezwolenia na zamieszkanie Pani narzeczony będąc już mężem za pośrednictwem Konsula musiałby wystąpić o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie do Wojewody właściwego dla planowanego miejsca pobytu. Procedura ta jest długotrwała min. Ok. 6 miesięcy.
 
Ponadto zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach organ prowadzący postępowanie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego lub małżonkiem cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że:
  1. jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa, o ile nie wynika to ze zwyczaju ugruntowanego w danym państwie lub grupie społecznej;
  2. małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa;
  3. małżonkowie nie zamieszkują wspólnie;
  4. małżonkowie nie spotkali się nigdy przed zawarciem małżeństwa;
  5. małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga;
  6. małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych istotnych okoliczności, które ich dotyczą;
  7. jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już małżeństwa dla pozoru.
 
W sytuacji gdy strony zawarły związek małżeński za granicą postępowanie to na ogół kończy się decyzją odmowną w związku z faktem, iż małżonkowie nie zamieszkują wspólnie oraz małżonkowie nie wypełniają obowiązków wynikających z małżeństwa.
 
W mojej ocenie w niniejszej sprawie zasadne byłoby doprowadzenie do przyjazdu narzeczonego do polski. W tym celu w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do sądu o zwolnienie z obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzającego brak przeciwskazań do zawarcia związku z obywatelką polski. Po wyznaczeniu terminu rozprawy należy ponownie wnioskować o wizę w celu załatwienia formalności związanych z ślubem. Po uzyskaniu wizy należy w Polsce złożyć wniosek o zezwolenie na zamieszkanie.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25050
Zrealizowanych
usług