Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Karalność a status uchodźcy

Cudzoziemiec, będący obywatelem Egiptu, został oskarżony z art. 190a Kodeksu karnego. Odwołał się od wyroku nakazowego uznającego go za winnego zarzucanych mu czynów. Pierwsza rozprawa odbyła się. Na rozprawie poszkodowana zaoferowała ugodę - cudzoziemiec może podpisać oświadczenie, w którym przeprosi za nękanie i zobowiąże się do tego, że nie będzie więcej dopuszczał się zarzucanych mu czynów. Wówczas sprawa zostanie umorzona. Cudzoziemiec odmawia. Wystąpił, bowiem o nadanie statusu uchodźcy i obawia się, że podpisanie oświadczenia, które zostanie wpisane do protokołu przekreśli jego szanse na uchodźcę. Czy w przypadku umorzenia w ten sposób sprawy (po zaprotokołowaniu oświadczenia i zobowiązania cudzoziemca), cudzoziemiec zostanie wpisany do rejestru karnego? Czy mimo że nie będzie miał wyroku karnego, Urząd Spraw Cudzoziemców nie nada mu statusu uchodźcy z powodu umorzonej sprawy karnej?

Przesłanki negatywne powodujące odmowę nadania statusu uchodźcy zostały wskazane w art. 19 Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Popełnienie wykroczenia czy też przestępstwa co do zasady nie skutkuje odmową nadania statusu uchodźcy. Natomiast co prawda nie znam sytuacji osobistej Egipcjanina jednak mało prawdopodobne jest aby przedmiotowy status cudzoziemiec w Polsce uzyskał z kolei przy próbie legalizacji pobytu w Polsce w innych sposób możliwe, iż kwestia karalności będzie odgrywała znaczenie. 
 
W niniejszej sprawie nie widzę podstaw do umorzenia sprawy karnej, domniemam się, iż na myśli miała Pani warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania nie jest formą wyroku skazującego. Faktem jest, że opiera się ono na stwierdzeniu winy, lecz mimo, iż taka osoba widnieje w Krajowym rejestrze Karnym to w świetle prawa jest ona uznawana za osobę niekaraną.
 
Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sąd Najwyższego. Przykładowo w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie V KK 373/2003 wskazano, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego oznacza definitywną rezygnację ze skazania i karania sprawcy określonego przestępstwa, jeżeli ten w oznaczonym okresie próby swoim zachowaniem, nie dał powodów do podjęcia przeciwko niemu postępowania karnego.
 
Natomiast dane osoby, wobec której warunkowo umorzono postępowania są przechowywane w Krajowym Rejestrze Karnym. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym w rejestrze gromadzi się dane o osobach przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawa o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług