Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Nieprzerwany pobyt w Polsce

W Polsce posiadam w mojej ocenie nieprzerwany pobyt od roku 2004. Obecnie otrzymałem decyzję odmowna w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego. Mój pobyt od roku 2004 wyglądał w ten sposób, iż pierwsze dwa lata przebywałem ze względu na studia doktoranckie, kolejne 2 lata na podstawie łączenia rodzin a później już ze względu na pracę. Organ zsumował wszystkie moje okresy wyjazdu od roku 2004 i uznał, iż mój pobyt w Polsce nie był nieprzerwany. Czy mam szanse na wniesienie skutecznego odwołania od decyzji wojewody? Nadmieniam, iż w okresie studiów często wyjeżdżałem na badania naukowe do Czech.

Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat.
 
Do okresu pobytu, o którym mowa powyżej, zalicza się połowę okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z podjęciem lub kontynuacją stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich.
 
Do okresu pobytu natomiast nie zalicza się okresu, w jakim cudzoziemiec przebywał na terenie polski na podstawie zezwolenia na zamieszkanie uzyskanego w celu połączenia z rodziną.
 
Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w okresach, o których mowa w ustawie, chyba że przerwa była spowodowana:
  1. wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;
  3. leczeniem cudzoziemca.
 
Postanowienia art. 65 ust 1 Ustawy o cudzoziemcach nakładają więc na organ obowiązek zbadania m.in. czy pobyt cudzoziemca wnioskującego o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE jest legalny i nieprzerwany co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku. Stosownie natomiast do art. 65 ust 6 ustawy 6 Ustawy o cudzoziemcach do ustalenia, że pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest nieprzerwany stosuje się art. 64 ust 4.
 
Artykuł 67 Ustawy o cudzoziemcach wskazuje, że cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w pkt 1 i 2 tego przepisu. Nie ma tu więc mowy o tzw. luzie decyzyjnym charakterystycznym dla decyzji które nie należą do związanych.
 
Pana wyjazdy na terytorium Czech w okresie studiów doktoranckich nie stanowią okoliczności, która mogłaby usprawiedliwić zbyt długi okres pobytu poza terytorium Polski. Przebywanie poza terytorium RP w badanym okresie, nie stanowiło wykonywania obowiązków zawodowych lub świadczenia pracy na podstawie umowy zawartej z pracodawcą.
 
Pana sytuacja w mojej ocenie jest nietypowa a ustawa nie daje wprost odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organ powinien obliczyć Pana okresy pobytu w Polsce. Jak już wskazałem, ustawa jedynie odwołuje się do przepisu dotyczącego udzielenia zezwolenia na osiedlenie się. Uzyskanie jednak zezwolenia na osiedlenie się w Polsce istotnie różni się w sposobie obliczania okresu pobytu bowiem regulacja na nie zawiera żądnych wyłączeń w zakresie obliczania okresu pobytu.
 
W mojej ocenie Wojewoda Mazowiecki powinien w niniejszej sprawie niezależnie ocenić dwie przesłanki a mianowicie zbadać przesłankę nieprzerwanego pobytu w okresie ostatnich 5 lat a niezależnie czy pobyt ten wynosił 5 lat przy sposobie obliczania wskazanym w ustawie tj. mając na uwadze wyłączenia ustawowe dotyczące Pana osoby.
 
Pragnę zauważyć w tym miejscu, iż w mojej ocenie w decyzji brak jest konsekwencji w wyliczaniu tych okresów przez organ. Organ nie wyjaśnia, na jakiej podstawie wliczył Pana wyjazdy zagraniczne w okresie przebywania w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie w celu łączenia z rodziną, nie wyjaśnia też dlaczego w całości zsumował wyjazdy zagraniczne w okresie przebywania w Polsce w związku z studiami doktoranckimi. 
 
Reasumując widzę szanse na wygranie niniejszej sprawie, jednak proszę sobie zdawać sprawę, iż jest to sytuacja na swój sposób precedensowa i możliwe, iż konieczne będzie rozstrzygnięcie tego zagadnienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Dodaj komentarz

2018-08-26 20:48
Yanet. Omioteknapisał(a):
Witam, potrzebujesz pomocy.
Mieszkam w Polsce od 15 lat legalnie. Jestem w związku małżeńskie od 10 lat i mamy 5 cioro dieci, mam wszystkie dokumenty potrzebne do ukudania proszą o obywatelstwa jest tylko jeden problem i jest że mój paszport jest nie wasze.
Dziękuję.
2017-09-06 10:19
Sergiinapisał(a):
Witam, mam take pytania: o wytlumaczeniu mi terminu o niepszerwany pobut.Bo przebuwam v Polsce z 2011 roku i teraz zlozywem wniosek na karte rezydenta, ale pani inspektor zazuca mi ze muj pobyt jest pszerwanym, bo niewasz miendzy dwumia wizami mam pszerwe 14 dni i mam tak samo sjasowane wizy po oswiadczeniu i otwarte po zazwoleniu. Teraz szuka dokumentacii z 2012 roku dlia podtwierdzenia niepszerwania.
Z gury dzienkuje
Sergii Iaremczuk
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług