Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Małżeństwo, ślub z cudzoziemką po rozwodzie

Chcę ściągnąć do Polski obywatelkę Rosji i chcemy zawrzeć związek małżeński. Zaznaczę, że znamy się długo, ponieważ ja przebywałem jakiś czas na terenie Rosji. W obecnej chwili partnerka ubiega się o wizę na podstawie mojego zaproszenia. W celu wizyty podałem odwiedziny. Mam następujące pytania, co zrobić, aby wszystkie formalności pozostania partnerki w kraju zostały dobrze załatwione? Jaki dokument musi mieć partnerka abyśmy bez problemu mogli zawrzeć związek małżeński - dodam, iż jest ona po rozwodzie?

Udzielając niniejszej odpowiedzi zakładam, iż Pana narzeczona otrzyma wizę, na co najmniej 45 dni, co pozwoli na załatwienie wszystkich formalności opisanych w niniejszej odpowiedzi. Polityka wizowa względem obywateli Rosji nie jest przesadnie rygorystyczna, więc w mojej ocenie taką wizę narzeczona otrzyma.
 
W mojej ocenie również podanie w celu pobytu odwiedzi na powinno stanowić dużego problemu. W mojej ocenie Pana narzeczona mogła wjechać na terytorium Polski w celu odwiedzin, ale w trakcie pobytu zmieniła zdanie np. zaproponował Pan wspólne zamieszkanie.
 
Proszę również pamiętać, iż w sytuacji, jeżeli zamierzacie Państwo po przyjeździe zawrzeć związek małżeński to tego typu okoliczności nie mają jakiegokolwiek znaczenia. Decyzji o wydaleniu, bowiem nie wydaje się a wydanych nie wykonuje wobec żon obywateli polski.
 
Pana partnerka do Polski w celu zawarcia związku małżeńskiego powinna zabrać:
  1. Paszport
  2. Akt urodzenia
  3. Akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
  4. Wyrok rozwodowy (jeśli nie są wydawane akty małżeństwa z adnotacją o rozwodzie)
  5. Zaświadczenie o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego
 
W związku z faktem, iż Pana wybranka jest po rozwodzie proszę upewnić się, w jakim trybie został on wzięty. W Rosji, bowiem poza typowym wyrokiem rozwodowym małżonkowie mogą rozwiązać również małżeństwo w urzędzie. Spotkałem się z praktyką Kierowników Urzędu Stanu Cywilnego, iż w takiej sytuacji żądają oni uznania ważności wyroku przez sąd polski – z czym osobiście nie do końca się zgadzam.
 
Powyższa praktyka Urzędów Stanu Cywilnego wynika z treści art. 55 Prawa o aktach stanu cywilnego, zgodnie z jego brzmieniem dowodem ustania małżeństwa jest: 
  1. odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka; 
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie. 
 
Dowodem unieważnienia małżeństwa jest odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa. 
 
Jeżeli powyższe dokumenty zostaną skompletowane pozostanie ich przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego i udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia daty ślubu. Art. 4 Kodeksu rodzinnego stanowi, że małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przepis ten ustala minimalny odstęp czasu między złożeniem zapewnienia a zawarciem małżeństwa. Okres ten może być w sytuacjach wyjątkowych skrócony.
 
Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie. Co niezmiernie istotne wniosek ten należy złożyć co najmniej na 45 dni przed końcem okresu pobytu w Polsce. W przypadku nie złożenia wniosku w terminie narzeczona będzie zobligowana do opuszczenia Polski, względnie jej pobyt na terenie polski stanie się nielegalny.
 
Procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na zamieszkanie trwa minimum 60 dni. Jeżeli w tym okresie zdążycie Państwo zawrzeć związek małżeński to praktycznie zbędne stanie się kompletowanie innych dokumentów uzasadniających pobyt narzeczonej w Polsce np. dokumentowanie stałego i regularnego źródła dochodu. 
 
Ważne jest natomiast aby wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie nie zawierał braków formalnych w szczególności był prawidłowo wypełniony i został dołączony do niego dowód posiadania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Taki tytułem np. jest umowa najmu, nie jest nim natomiast umowa użyczenia.
 
Następnie otrzyma Pana narzeczona kartę pobytu a po zawarciu związku kolejne procedury będą już o wiele mniej skomplikowane.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług