Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Karta pobytu dla obywatela Białorusi

Jestem obywatelem Białorusi, posiadam Kartę Polaka. Obecnie chciałbym przeprowadzić się do polski i uzyskać kartę pobytu tj. zezwolenie na osiedlenie się.  Zapoznałem się jednak z opinią prawną opublikowaną na łamach jednego z serwisów oferujących porady prawne on-line i wynika z niej, iż Karta Polaka nie ma znaczenia dla możliwości uzyskania zezwolenia na osiedlenie się? Czy tak faktycznie jest?

Na łamach naszego serwisu przestrzegaliśmy, już przed korzystaniem z porad prawnych serwisów niespecjalizujących się w zagadnieniach związanych z Ustawą o cudzoziemcach. Powołana przez Pana odpowiedź prawnika oczywiście jest błędna merytorycznie – zresztą jak większość odpowiedzi dotyczących spraw cudzoziemców publikowanych na tym portalu.
 
Zgodnie z art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskie na stałe.
 
Realizacja uprawnienia przewidzianego w art. 52 ust. 5 Konstytucji wymaga drogi administracyjnej. Skoro tak, to procedury administracyjna i sądowadministracyjna jako zawierające powszechne ramy prawidłowości postępowania mogą stać się - przy odpowiednim ich zastosowaniu - substytutem brakującego uregulowania trybu stwierdzania polskiego pochodzenia cudzoziemca, o czym mowa w art. 52 ust. 5 Konstytucji. Skoro brak jest przepisów szczególnych o trybie stwierdzania polskiego pochodzenia, to w ramach ogólnego postępowania administracyjnego o legalizację pobytu cudzoziemca fakt jego polskiego pochodzenia powinien być sprawdzony, przeanalizowany i zweryfikowany w ramach ogólnego postępowania dowodowego.
 
W świetle zarówno praktyki organów administracyjnych, jak również orzecznictwa sądów wynika, iż w Pana sytuacji może się Pan ubiegać o udzielenia zezwolenia na osiedlenie się, pomimo, iż nie spełnia Pan przesłanek wskazanych w Ustawie o cudzoziemcach. Konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce i stoi ponad ustawami.
 
Na marginesie zaznaczę, iż w projekcie nowej Ustawy o cudzoziemcach polskie pochodzenie wymieniono, wprost jako przesłankę umożliwiającą uzyskanie zezwolenia na osiedlenie się – Ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie z dnia 1 stycznia 2014 roku. 
 
Zgodnie z art. 188 nowej Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt stały jest udzielane cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli jest osobą polskiego pochodzenia i zamierza osiedlić się na terytorium polski.
 
Podobnie jak obecnie dla ustalenia polskiego pochodzenia osoby zastosowanie znajdą przepisy Ustawy o repatriacji.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług