(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Odbiór karty pobytu oraz decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie

Czy jako żona cudzoziemca mogę w jago imieniu, na podstawie pełnomocnictwa, odebrać decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie oraz kartę pobytu?

Generalną zasadą wynikającą z Kodeksu postępowania administracyjnego jest możliwość działania w każdej sprawie przez pełnomocnika o ile nie sprzeciwia się temu charakter danej czynności.
 
Artykuł 32 Kodeksu postępowania administracyjnego nie ogranicza w swej treści zakresu pełnomocnictwa, a jedynie wyłącza możliwość działania pełnomocnika z uwagi na charakter podejmowanych czynności. Osobiste działanie strony w toku postępowania może być wymagane z mocy przepisów prawa, może wynikać z postanowień organu prowadzącego postępowanie, albo jest powodowane samą naturą czynności procesowych.
 
Nie ma żadnych przeciwskazań, aby decyzja w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie została odebrana przez pełnomocnika strony. Natomiast dyskusyjne jest czy karta pobytu wydana na podstawie tejże decyzji może być wydana innej osobie niż sam zainteresowany.
 
Praktyka Urzędów Wojewódzkich wskazuje, iż przy odbiorze karty pobytu przez cudzoziemca wymagana jest jego osobista obecność. Fakt ten wynika z brzmienia art. 81 Ustawy o cudzoziemcach zgodnie, z którym cudzoziemiec jest obowiązany odebrać osobiście kartę pobytu, a w przypadku małoletniego poniżej 13. roku życia - odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Dodaj komentarz

2019-11-05 13:05
Anianapisał(a):
Dzień dobry
Online na stronie internetowej jest info że decyzja została podjęta, jak najszybciej dowiedzieć się jaka...?
2018-07-31 00:40
Liubovnapisał(a):
Dzień dobry, mi nie wydały karty pobytu mojej niepełnoletni córka, argumentuje to tym że jej nie ma w Warszawie (wyjechała do babci w Ukraina). Co ja mogę zrobić w tej sprawie, bo już wiem że inspektor nie miała na to prawa. Wolnych terminów na ponownie umówienia nie ma. Miałem zabrać dziecko 25 sierpnia,żeby ona zacząłe chodzić do przedszkoli. Proszę mi pomócy w tej sprawie. Dziękuję. Pozdrawiam
2018-07-26 14:20
Barbaranapisał(a):
Pracownik obywatel Ukrainy złożył wniosek o pobyt i pracę, wniosek nie został rozpatrzony do momentu ustania zatrudnienia (6 m-cy na podstawie wizy) oczekując na kartę pobytu nie ma środków na utrzymanie.Czy może wrócić na Ukrainę a wcześniej zwrócić się z wnioskiem do Wojewody aby zawiadomienie o odbiorze karty pobytu przesłano mu na adres ukraiński,wróciłby do Polski na podstawie paszportu biometrycznego i odebrał kartę osobiście.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25050
Zrealizowanych
usług