Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Zaproszenie cudzoziemca przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Jestem obywatelem Rosji. Posiadam Karta Polaka, jednak nie posiadam zezwolenia na zamieszkanie. W Polsce prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ostatnio w urzędzie poinformowano mnie, iż spółka nie może zaprosić cudzoziemca gdyż nie posiadam obywatelstwa polskiego. Czy to prawda ?

Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach (art. 16 pkt. 1 ust. 3) zaproszenie może być wystawione przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 38) osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którymi przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Z innych osób prawnych w obrocie cywilnoprawnym występują najczęściej spółdzielnie i spółki handlowe (osoby prawne wyznaniowe, chociaż są liczne, rzadko występują w obrocie cywilnoprawnym). O tym, czy te inne organizacje mają osobowość prawną, decydują przepisy konkretnych ustaw, przy czym chodzi tu zarówno o ustawy, które powołują, czy też przyznają osobowość prawną konkretnym podmiotom (np. kościołowi lub też innemu konkretnemu związkowi religijnemu), jak i o ustawy regulujące w sposób ogólny zasady tworzenia i działania osób prawnych (chodzi tu np. o takie przepisy, jak Kodeks spółek handlowych czy też Prawo spółdzielcze). W celu ustalenia, czy określony podmiot ma osobowość prawną oraz za pośrednictwem jakich organów działa w stosunkach cywilnoprawnych, konieczne jest w każdym wypadku zapoznanie się nie tylko z ustawą ustrojową, ale również ze statutem lub umową powołującą osobę prawną.
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 12) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną.
 
Ustawa o cudzoziemcach w żaden sposób nie uzależnia możliwości uzyskania zaproszenie od obywatelstwa osób wchodzących w skład organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też od obywatelstwa wspólników tejże spółki.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług