Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Rozwód z Hiszpanem

Jestem obywatelką Ukrainy a mój mąż obywatelem Hiszpanii. W Hiszpanii posiadam odpowiednik polskiego zezwolenia na zamieszkanie. Od kilku miesięcy mieszkam w Polsce i mam zamiar rozwieść się z mym mężem. Czy z pozwem o rozwód mogę wystąpić do sądu w Polsce ? Czy muszę posiadać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie ?

Prawo dotyczące uzyskania rozwodu w Hiszpanii uległo znacznej liberalizacji. W chwili obecnej związek małżeński w Hiszpanii traktowany jest jako wyraz wolnej woli małżonków i tym samym jego orzeczenie nie wiąże się z istnieniem prawnie potwierdzonych przyczyn. Z pozwem o orzeczenie rozwodu nie można wystąpić wcześniej niż trzy miesiące od daty zawarcia związku małżeńskiego.
 
Natomiast zgodnie z art. 1103 Kodeksu postępowania cywilnego co do zasady rozpoznawane przez polskie sądu są sprawy w których pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Polsce. Ponadto sprawy o rozwód rozpoznawane są przez polskie sądy jeżeli:
  1. oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  2. małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  3. małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  4. oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.
 
Z pozwem o rozwód może, więc Pani wystąpić po co najmniej rocznym okresie zamieszkania w Polsce i wcześniejszym zarejestrowaniu zagranicznego aktu małżeństwa w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. 
 
Natomiast pomijając powyższe kwestie powinna Pani jak najszybciej zalegalizować kwestie Pani pobytu w Polsce. Pani obecny pobyt jest już nielegalny albo wkrótce takim się stanie. Fakt, iż pomiędzy krajami Unii Europejskiej zostały zniesione granice nie oznacza, iż przemieszczanie się a w szczególności zmiana miejsca zamieszkania nie wymaga uzyskania jakichkolwiek decyzji w tym zakresie. W przypadku zamiaru pozostania w Polsce dłużej niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy. Wymóg ten nie dotyczy osób wykonujących pracę, wolny zawód lub prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP, zachowujących miejsce stałego pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego UE, do którego powracają co najmniej raz w tygodniu. Na ogół z tej zasady zwolnienie są również cudzoziemcy z innych krajów o ile podróżują wspólnie z obywatelem Unii Europejskiej.
 
W Pani sytuacji właściwe staje się wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce. Co do zasady w orzecznictwie podkreśla się, iż konkubinat jest podstawą udzielenia takiego zezwolenia.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług