Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Dziedziczenie po cudzoziemcu, obcokrajowcu, obywatelu Unii Europejskiej

Mój mąż był cudzoziemcem (obywatelem Holandii) posiadającym zezwolenie na zamieszkanie. Kilka miesięcy temu mąż zmarł a bank holenderski wymaga potwierdzenia, iż jestem spadkobiercą. Nadmieniam, iż mąż pozostawił testament sporządzony przez Notariusza w Amsterdamie. Jak mam zdobyć dokument wymagany przez bank ?

Kwestie prawa właściwego w zakresie dziedziczenia związanego z więcej niż jednym państwem zostały uregulowane w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Spadkodawca w testamencie lub w innym rozrządzeniu na wypadek śmierci może poddać sprawę spadkową swojemu prawu ojczystemu, prawu miejsca swojego zamieszkania albo prawu miejsca swojego zwykłego pobytu z chwili dokonania tej czynności lub z chwili swojej śmierci. W razie braku wyboru prawa w sprawie spadkowej właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci.
 
Co istotne zgodnie z Konwencją dotyczącą kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych rozporządzenie testamentowe jest ważne pod względem formy, jeżeli jest ona zgodna z prawem wewnętrznym:
  • miejsca, w którym spadkodawca dokonał rozporządzenia, albo
  • obowiązującym w państwie, którego obywatelem był spadkodawca, bądź w chwili dokonywania rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo
  • miejsca, w którym spadkodawca miał miejsce zamieszkania bądź w chwili dokonywania rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo
  • miejsca, w którym spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu bądź w chwili dokonywania rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo
  • w odniesieniu do nieruchomości - miejsca ich położenia.
 
Jeżeli prawo, które powinno być zastosowane ze względu na obywatelstwo, stanowi system nie zunifikowany, to dla celów niniejszej konwencji stosuje się prawo wskazane przez normy obowiązujące w tym systemie, a w braku takich norm, to z praw wchodzących w skład tego systemu, z którym spadkodawca był najbardziej związany.
 
Ocena, czy spadkodawca miał miejsce zamieszkania w określonym miejscu, podlega prawu tego miejsca.
 
Natomiast zgodnie z art. 1108 Kodeksu postępowania cywilnego do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem polskim lub miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalenie istnienia jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych wymaga ustalenia, że spadkodawca będący cudzoziemcem miał w chwili śmierci miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce.
 
Przy wykładni tego przepisu należy mieć na uwadze, że nie wymaga on ustalenia, iż zgon cudzoziemca nastąpił w Polsce. Jurysdykcja krajowa na podstawie omawianego przepisu istnieje także wówczas, gdy zgon nastąpił za granicą, byleby tylko można było ustalić, że w chwili zgonu cudzoziemiec, przebywając za granicą, zachował miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu Polsce.
 
W chwili obecne powinna więc Pani wystąpić do sądu spadku z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Zgodnie z art. 628 Kodeksu cywilnego sądem spadku jest sąd rejonowy właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.
 
Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.  Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku powinna Pani dołączyć następujące dokumenty:
  1. akty urodzenia spadkobierców
  2. akt małżeństwa
  3. akt zgonu spadkodawcy
  4. testament wraz z tłumaczeniem przysięgłym
  5. kopię decyzji o zezwoleniu na zamieszkanie, potwierdzenie zameldowania w Polsce spadkodawcy
 
Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego nabycie spadku należy wystąpić z wnioskiem o jego wydanie wraz z klauzulą prawomocności. Przedmiotowemu postanowieniu następnie należy nadać apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W ten sposób przygotowane dokumenty powinny być honorowane przez bank holenderski.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług