Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Ślub z Rosjanką

Za kilka miesięcy zamierzam zawrzeć związek małżeński z obywatelską Rosji. Moja narzeczona nie jest jednak wstanie zdobyć odpisu aktu urodzenia oraz innych dokumentów gdyż w Polsce posiada status uchodźcy. Czy w tej sytuacji będziemy mogli zawrzeć związek małżeński ?

Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego wymienia szereg dokumentów, jakie musi przedstawić obywatel polski zamierzający zawrzeć związek małżeński o obywatelką Rosji. W szczególności osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby.
 
Ponadto obywatelka Rosji zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 
Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.
 
Cudzoziemiec, który otrzymał w Polsce status uchodźcy, legitymuje się tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca.
 
Nakładając obowiązek „złożenia” odpisu aktu stanu cywilnego lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 Prawo o aktach stanu cywilnego, w związku z zawarciem małżeństwa, ustawodawca nie przewiduje możliwości zastąpienia ich dokumentami pośrednimi, np. odpisem notarialnym, książeczką rodzinną przedstawioną do wglądu. Nie przewiduje też możliwości sporządzenia notatki urzędowej z dokumentu, który ma być „złożony”.
 
Jedynie sąd władny jest zwolnić osobę zamierzającą zawrzeć małżeństwo od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu wymaganego z mocy art. 54 ust. 1 do zawarcia małżeństwa, i to tylko w wypadku, gdy otrzymanie takiego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
 
Reasumując powyższe nie ma przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego przez Pana z wybranką – konieczne jednak będzie przeprowadzenie dodatkowego postępowania przed sądem, które w przypadku prawidłowo przygotowanego wniosku jest jedynie formalnością.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług