Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Ślub z Białorusinką

Moja narzeczona jest obywatelką Białorusi. Obecnie kończy studia w Polsce w związku, z czym w wakacje powinna wrócić na Białoruś. Czy aby mogła pozostać w Polsce koniecznie od razu musimy decydować się na ślub czy też jest inna możliwość ?

W celu legalizacji pobytu narzeczonej z Białorusi w Polsce nie jest konieczne zawieranie związku małżeńskiego. Życie w tzw. konkubinacie może być jedną z przyczyn uzyskania przez obywatelką Białorusi zezwolenia na zamieszkanie w Polsce.
 
Zgodnie z przepisami Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który wykaże, że zachodzą okoliczności inne niż określone w ustawie.
 
Jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny artykuł 57 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach należy do kategorii przepisów dla organu wiążących, a to oznacza, że jeżeli ustalony stan faktyczny sprawy odpowiada treści przepisu - skutek jest określony w przepisie, a organ nie ma wyboru co do treści rozstrzygnięcia. Tym większe znaczenie ma więc prawidłowe ustalenie stanu faktycznego oraz poprawne odczytanie treści przepisu, gdyż właściwa jego interpretacja jest punktem odniesienia i podstawowym warunkiem rozstrzygnięcia. Redakcja art. 57 ust. 1 pkt 1 Ustawy o cudzoziemcach, która odsyła do wymogów o których mowa w art. 53-53b ustawy, wskazuje, że chodzi o całość przepisów art. 53 - 53b ustawy. W tej sytuacji organ nie może ograniczyć się jedynie do wybiórczej analizy sytuacji skarżącego, lecz powinien zbadać ją w kontekście wszystkich wymogów, w tym z art. 53a ust. 1 pkt 4 ustawy, i dokonać oceny czy w przypadku cudzoziemca istnieją inne okoliczności niż przewidziane w art. 53 ust. 1 oraz 53a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o cudzoziemcach, uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 
 
Aby jednak obywatelka Białorusi otrzymała zezwolenie na zamieszkanie w Polsce ze względu na narzeczeństwo konieczne spełnienie jest dodatkowych wymagań w postaci posiadania tytułu prawnego do mieszkania, posiadania stałego i regularnego źródła dochodu oraz posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego za granicą - wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.
 
Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony właściwy wojewoda jest obowiązany zwrócić się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do konsula właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą lub do innych organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dodaj komentarz

2016-03-01 23:03
Antoninanapisał(a):
Dzień dobry,
bardzo proszę o radę.
Odmówili mi w karcie rezydenta w Polsce, że względu na to że 3 lata temu dostałam zakaz wjazdu do Polski i przebywałam nielegalnie na terytorium Polski 3 dni (tak się stało przez nieodpowiednie odczytanie danych na mojej wizie. Przed tą wizą miałam 5 kart pobytu i ze względu na sesje w tym czasie nie zwróciłam uwagi że wiza jest wydana na określaną liczbę dni a nie przysługuje od daty nadania wizy do jej końca). W urzędzie mi powiedzieli, że te 3 dni nielegalnego pobytu anulowali moje przed tym 7 lat pobytu w Polsce. Obecnie jestem już 10 lat w Polsce, z tym że 8 lat studiowałam i miałam kartę na studia, więc czas liczył się na pół. Naprawdę nie specjalnie byłam trzy dni nielegalnie w Polsce i odwołali mi zakaz wjazdu bardzo szybko, tylko te 3 dni zostały wprowadzone do systemu. Czy jest możliwość mimo tych 3 nielegalnych dni pobytu w moim przypadku otrzymać kartę rezydenta teraz? Obecnie pracuję i mam umowę na czas nieokreślony w Polsce.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam,
Antonina
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług