Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Odwołanie od decyzji urzędu do spraw cudzoziemców

Jestem obywatelką Ukrainy odebrałam właśnie decyzję odmowną w sprawie udzielenia mi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Decyzja została wydana przez Urząd ds. cudzoziemców na ul. Długiej w Warszawie. Powodem wydania decyzji odmownej jest powołanie się przez urząd jakobym zawarła z swym mężem związek małżeński w celu obejścia przepisów prawa. Wezwali mnie do wskazania adresów teściów w celu ich przesłuchania a ja zapomniałem te adres podać. Czy mam szanse na skuteczne wniesienie odwołania od decyzji urzędu do spraw cudzoziemców ?

Zgodnie z art. 53 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na zamieszkanie udziela się cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego. Stwierdzenie faktu pozostawania cudzoziemca w związku małżeńskim z obywatelem polskim nie uzasadnia jednak konieczności udzielenia zezwolenia na zamieszkanie w każdej sytuacji. Obowiązkiem organu jest bowiem ustalenie czy w przypadku cudzoziemca ubiegającego się o takie zezwolenie nie zachodzą niektóre z okoliczności wymienionych w art. 57 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach.
 
Zgodnie z art. 57 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie, jeżeli podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
Przywołany wyżej przepis wymienia taką okoliczność, której stwierdzenie pociąga za sobą konieczność odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Ma więc niewątpliwie charakter wiążący dla organu podejmującego rozstrzygnięcie, co oznacza, iż wykluczone jest tu podejmowanie decyzji na zasadzie tzw. uznania administracyjnego. Jeżeli więc organ ustali taki stan faktyczny, który podpada pod treść przepisu, o którym mowa to konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. 
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego to na organie prowadzącym postępowanie w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
 
Jeżeli więc organ uważał za zasadne przesłuchanie Pani teściów to dysponował środkami prawnymi, aby ustalić ich adresy zamieszkania i wezwać ich na przesłuchanie.  W żadnym wypadku fakt nie dostarczenia adresów przez Panią nie powinien stać się podstawą odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie i przyjęcia, iż związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów prawa.
 
W mojej ocenie jesteśmy wstanie pomyślnie przeprowadzić procedurę odwoławczą w Pani sprawie.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług