Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Sprowadzenie cudzoziemca do Polski

Mieszkam od ponad 20 lat w Polsce. Niestety z przyczyn losowych przebywałam w Polsce nielegalnie wraz z mężem. Mąż został deportowany z polski, zaś ja zalegalizowałam swój pobyt na podstawie abolicji i posiadam obecnie zezwolenie na zamieszkanie. Chciałabym sprawdzić męża do Polski. Czy ja mogę go zaprosić ?  

W pierwszej kolejności informuję Panią,  iż w dniu 15 sierpnia 2012 roku weszła nowa Ustawa o obywatelstwie polskim. Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany, na korzyść cudzoziemców, w uzyskiwaniu obywatelstwa.  Ustawa między innymi daje możliwość nadania obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi bez spełnienia dodatkowych wymagań a nadto znosi konieczność zrzekania się dotychczas posiadanego obywatelstwa. W mojej ocenie w związku z faktem, iż zamieszkuje Pani ponad 20 lat w Polsce powinna Pani złożyć wniosek w tejże sprawie.
 
Wracając jednak do meritum Pani pytania to zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach cudzoziemiec może przedstawić jako dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, zaproszenie.
 
Zaproszenie może być wystawione przez cudzoziemca przebywającego bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Pani niestety nie spełnia przedmiotowego kryterium gdyż przez ostatnie 5 lat nie przebywała Pani legalnie w Polsce.
 
Zaproszenie musi więc wystawić inna osoba np. obywatel polski. W sprawie niestety może pojawić się jeszcze jeden problem. Wiza Schengen lub wiza krajowa, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej wydawana jest w celu wskazanym w ustawie. Co do zasady wizy nie wydaje się w celu przybycia do Polski w celu zamieszkania. W sytuacji gdy Konsul będzie miła podejrzenia, iż osoba wnioskująca o wizę zamierza się w Polsce osiedlić a wnioskuje o wizę w celu np. odwiedzin to odmówi on wydania wizy. Warto więc zadbać nie tylko o samo zaproszenie ale również o dobrze umotywowany cel przyjazdu - najlepszym oczywiście byłaby praca i posiadanie zezwolenia na pracę w Polsce.
 
Jeżeli jednak nie udałoby się przeprowadzić powyższej procedury, która jest szczególnie uciążliwa w związku z brakiem kontroli sądowej nad decyzjami wydawanymi przez Konsulów pozostanie wnioskowania o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.  Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który wykaże, iż zachodzą inne niż wskazane w ustawie okoliczności uzasadniające udzielenie takiego zezwolenia.
 
Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego za granicą - wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.
 
Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula. Konsul dołącza do wniosku informację, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług