Newsletter
strona główna Ślub z cudzoziemcem Małżeństwo, ślub z Muzułmaninem

Małżeństwo, ślub z Muzułmaninem

Dariusz Kostyra
Autor: Dariusz Kostyra
Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Zamierzam zawrzeć związek małżeński z Tunezyjczykiem – Muzułmaninem. Proszę o informację jak będą kształtowały się moje prawa majątkowe oraz jak wygląda zawarcie związku małżeńskiego w Tunezji.

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż w przypadku rozwodu szereg Pani praw będzie ściśle związany miejscem zamieszkania Państwa po zawarciu związku małżeńskiego oraz miejscem gdzie składniki majątku będą się znajdowały.
 
Kwestie związane z właściwością prawa dla stosunków z zakresu prawa prywatnego związanego z więcej niż jednym państwem reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe. Zgodnie z art. 51 Ustawy stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami podlegają każdoczesnemu wspólnemu prawu ojczystemu. W razie braku wspólnego prawa ojczystego stosuje się prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a w razie braku miejsca zamieszkania w tym samym państwie – prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mają miejsca zwykłego pobytu w tym samym państwie, stosuje się prawo państwa, z którym małżonkowie w inny sposób są wspólnie najściślej związani.
 
Odnosząc się natomiast bezpośrednio do Pani pytania pragnę wskazać, iż z pewnością należy podpisać kontrakt małżeński  zawierając związek w Tunezji. Pomimo, iż Tunezja jest stosunkowo liberalnym krajem islamskim to jednak rozwiązania stosowane w państwach arabskich w znaczny sposób odbiegają od rozwiązań panujących w europie. Kontrakt małżeński jest formą zabezpieczenia Pani interesów jeśli w przyszłości Pani centrum życiowe znajdowało się w tym kraju.
 
W kontrakcie małżeńskim można zawrzeć klauzule mające związek z wspólnym życiem pary. Przykładowym warunkiem może być zapis o zwolnieniu żony z pracy poza domem czy ustaleniu miejsca zamieszkania. Kobieta może także zobowiązać męża do respektowania jej prawa do pracy oraz wolności osobistej. Jest niezwykle ważne, aby żona poprzez kontrakt małżeński zapewniła sobie większą autonomię, gdyż względem prawa tunezyjskiego ma ona mniej uprzywilejowaną pozycję niż mężczyzna.
 
Nie jest jednak możliwe umieszczenie w kontrakcie przedmałżeńskim klauzuli o przyznaniu żonie o innym obywatelstwie niż tunezyjskie nieruchomości ani ziemi. Te kwestie reguluje prawo publiczne, według którego prawo do posiadania nieruchomości i ziemi mają jedynie obywatele tunezyjscy.
 
Na tej samej zasadzie nie jest możliwe umieszczenie klauzuli przewidującej wychowanie dzieci zgodnie z religią inna niż islam – jest to regulowane przez prawa związane z porządkiem publicznym.
 
W kontrakcie małżeńskim powinna Pani również zabezpieczyć swoje prawa w przypadku orzeczenie rozwodu z Pani partnerem w szczególności poprzez ustalenie ustroju małżeńskiego jaki będzie panował w Państwa związku. Prawo tunezyjskie dopuszcza wspólnotę majątkową na następujących zasadach:
  • dotyczy ona wyłącznie nieruchomości nabytych po uroczystości zawarcia związku małżeńskiego, podczas której małżonkowie wyraźnie zaznaczyli swoją decyzję o wspólnocie majątkowej.
  • dobra nabyte przed zawarciem związku oraz te, które weszły w posiadanie w trakcie związku na drodze spadku lub darowizny są wyłączone ze wspólnoty majątkowej.
 
Zgodnie z artykułem 11 Kodeksu Stanu Cywilnego jest możliwość wprowadzenia do kontraktu małżeńskiego klauzuli wyrażającej chęć małżonków do szerszej wspólnoty majątkowej, do której wchodziłyby wszystkie dobra nabyte od momentu wejścia w związek małżeński.
 
W kwestii natomiast zawarcia samego związku małżeńskiego – prawo Tunezyjskie zezwala na zawarcie związku z cudzoziemką.
 
Dokumenty potrzebne, aby zawrzeć związek małżeński pomiędzy obywatelem tunezyjskim, a obywatelką polską to:
  1. odpis aktu urodzenia, wydawany przez USC miejsca urodzenia
  2. zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, wydawane przez USC miejsca zamieszkania
  3. ważny paszport
 
Zawarcie związku małżeńskiego może nastąpić w urzędzie miejskim. Urzędnik zajmuje się wpisem związku w rejestr stanu cywilnego gminy i zarejestrowaniem kontraktu regulującego życie małżeńskie pary. Konieczna jest obecność dwóch świadków, najlepiej mężczyzn.
 
Inna forma zawarcia małżeństwa – współcześnie mniej popularna – polega na sporządzeniu kontraktu małżeńskiego przez miejscowego Szejcha, w miejscu zamieszkania jednego z przyszłych małżonków. Kontrakt zostaje podpisany w obecności dwóch świadków – mężczyzn.
 
Jest także możliwe zawarcie związku małżeńskiego w obecności dwóch notariuszy, w ich gabinecie lub w domu jednego z narzeczonych. Muszą oni powiadomić o tym fakcie urzędnika stanu cywilnego w miejscu zamieszkania małżonków w terminie przed upływem miesiąca. Kontrakt małżeński musi być przekazany do Urzędu Miejskiego i tam wpisany do rejestru.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2016-10-11 20:43
Julianapisał(a):
Jeżeli bierzecie sobie za męża prostaka bez wykształcenia z jakiejś dziury to takie efekty. Mój mąż pakistanczyk skończył studia, zna 4 języki, pracuje dla największych korporacji I polscy faceci w większości nie dorastają mu do pięt. Nigdy w życiu nie spotkałam bardziej troskliwego I zapatrzonego w swoją żonę faceta. Nikt nie ma prawa wrzucać wszystkich do jednego wora! To bardzo krzywdzące I niesprawiedliwe
2016-01-13 20:08
Weronikanapisał(a):
Chcę się rozwieść z moim mężem,i chcę poslubić Pakistańczyka.On jest mułzumanem,ale on chce wziąśc ślub w Polsce i tu zamieszkać i otworzyć swój biznes.Nie wiem czy dobrze robię,mam pewne wątpliwości dlatego że on jest dużo młodszy odemnie,co mi poradzicie...dziękuję
2015-05-24 21:55
Piotrnapisał(a):
Największymi i bardzo sprytnymi w kłamstwach i omamianiu kobiet są Egipcjanie i Pakistańczycy. To są oszuści . Mówię ,bo wiem co to za ludzie. A jeszcze do tego w każdej chwili mogą zwiać do innego kraju w Europie jak otrzymają kartę pobytu w Polsce .Cwaniaki i nic więcej. Kobieta może skorzystać wiele, np. finansowo . Ale do życia to oni się nie nadają . Mądra kobieta po prostu da kosza . Pozdrawiam .
2014-02-12 13:33
Katarzynanapisał(a):
Moim zdaniem nie powinnaś tego robić ja mam męża Pakistańczyka przed ślubem było wszytsko ok a teraz gdy dostał wize nie mogę odzyskać swoich papierów i na to wszystko musze ganiać żeby sie rozwieść więc odpuść... dobrze ci radze
2013-07-15 21:20
Katarzynanapisał(a):
Ja chcę zawrzeć związek małżeński z Pakistańczykiem i myślę że robię dobrze bo chcemy razem żyć ale mam pewnie wątpliwości.
2013-02-03 11:08
Monikanapisał(a):
Dziewczyno lepiej się w to nie pchaj. Ja również kiedyś zawarłam związek małżeński z muzułmaninem. Przepaść kulturowa jednak jest na tyle duża, iż związek nie przetrwał.
pl ru uk
Opinie klientów
Wydawało mi się, iż moje marzenia dotyczące zamieszkania w Polsce są nierealne. Dzięki COC jestem już szczęśliwym posiadaczem karty pobytu.
Roma
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Możliwość zadawania dodatkowych pytań w tej samej sprawie w ramach jedn...
Tetiana
Najczęściej komentowane
Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno...
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo...
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu...
W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż w przypadku rozwodu szereg Pani...
W określonych sytuacjach Wojewoda rozpoznający wniosek o udzielenie zezwolenia...
Zgodnie z art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy małżeńskie należą...
Niestety obawiam się, iż nawet złożenie ponownego wniosku o wydanie wizy nie...
W dniu 12 grudnia 2013r., została ogłoszona nowa ustawa o cudzoziemcach. Ustawa...