Newsletter
strona główna Ślub z cudzoziemcem Ślub z Ukrainką

Ślub z Ukrainką

Dariusz Kostyra
Autor: Dariusz Kostyra
Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Zamierzam zawrzeć związek małżeński z Ukrainką, jakich formalności muszę dopełnić w Urzędzie Stanu Cywilnego ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
 
Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.
 
Zgodnie natomiast z art. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach.
 
Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu.
 
Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 
Zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:
  1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby;
  2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  3. złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 
Nadto cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
 
Niestety od 1 stycznia 2011 roku ukraina nie wystawia zaświadczeń w formie uznwanej przez polskie organy, konieczne jest więc uzyskanie postanowienia sadu polskiego o możliwości wstąpienia w związek małżeński. Do wniosku należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia oraz tłumaczenie zaświadczenia od Notariusza o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Obywatele Ukrainy przedmiotowe zaświadczenie mogą również uzyskać w Konsulacie – opłata konsularna wynosi 114 zł.
 
Po uzyskaniu postanowienia Sądu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego wraz z postanowieniem oraz tłumaczeniem paszportu i aktu urodzenia. Należy pamiętać, iż pisownia imienia i nazwiska ukraińskiego dokonana przez tłumacza będzie pisownią oficjalną zawartą w akcie małżeństwa.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2016-11-24 15:35
Dominikanapisał(a):
Witam, mam narzeczonego z Ukrainy i chcemy wziąć ślub złożyliśmy papiery w sądzie o przyznanie wniosku abyśmy właśnie mogli wziąć ślub, ja jako polka dostałam pismo z sądu abym wstawiła się na rozmowę, moje pytanie jest takie jakie mogą mi zadawać pytania i o co mogą mnie pytać, bardzo bym prosiła o pomoc
2016-10-06 11:10
IWONAnapisał(a):
Jakie dokumenty powinien posiadać cudzoziemiec z Ukrainy, który zawarł związek małżeński z Polką żyby legalnie był zatrudniony
2016-05-01 13:24
Bartosznapisał(a):
Ja poznałem Ukrainkę i nie znam lepszej kobiety od niej jest wspaniała i bardzo się kochamy. To prawda że niektóre Ukrainki są głupie ale tak jak i Polki i inne kobiety z różnych kraji
2016-04-17 10:11
viktoriianapisał(a):
jestem Ukrainka nie dlugo weźmemy śluz z nażeczonym Polakiem. jakie dokumenty sa potszebne zeby dostac pobyt po ślubie zeby nie jezdzic powize? dziekuie.
2015-06-02 08:25
Sebastiannapisał(a):
Proszę o informację czy w cytowanym zapisie mówimy o konsulacie ukraińskim w Polsce czy polskim na Ukrainie? cyt: "Obywatele Ukrainy przedmiotowe zaświadczenie mogą również uzyskać w Konsulacie – opłata konsularna wynosi 114 zł."
2015-05-18 08:59
Katarinanapisał(a):
Słuchajcie, jeśli szukać korzystność, to lepiej szukać sobie Niemca czy Francuza! Po co nam Polacy? Polska to nie wariant dla stałego życia! Tak samo powiem, że polki takie same prostytutki za granicą. w drugich krajach też szukają mężczyzn dla korzyści! Tak że Polacy, które mówią że Ukrainki szukają korzyść, - płoniecie w piekle!
2015-05-16 14:23
Oksananapisał(a):
Oj, słuchajcie! Nie gadajcie bzdur! Ludzi są różne. Fakt, że są dużo ukraińców, którzy chcą korzyści dla siebie i tak robią - ale to już lezy na ich sumieniu. I nie zależy to od obywatelstwa, tylko od człowieka. Jestem ukrainką, wyszłam zamąż za Polaka z miłości, nigdy dotąd nie myślałam o takim czymś. Jeszcze przed ślubem przezyliśmy razem tyle, że nie każda rodzina ma za całe życie - jak nie mielismy pieniędzy, jezdziliśmy autostopem, mieszkaliśmy pod namiotem, chodziliśmy na piechotę... Nawet jedliśmy przez kilka tygodni same jajka z chlebem :-) Nigdy nie prosiłam o prezenty i t.p. Mieliśmy czas na to, aby zobaczyc, kto jest kto. Jeśli kobieta - głupia cipa, to od razu zacznie wymagać, i tego nie da się ukryć. Do tej pory staramy się załatwić te wszystkie dokumenty, bo chcemy mieć dziecko, i to na razie jest skomlikowane przez te papiery. Byliśmy razem, kiedy nie mielismy nic, jesteśmy razem i zaraz, kiedy już poukładało się nam. Tak, było trudno - kikt z mojej rodziny mnie nie wspierał, teraz, jak juz jest ok - rodzice nie chcą nas nawet widzieć. Moje - bo poszłam za mężem, jego - bo poszedł za żoną. Nie powiem, że u nas wszystko idealnie czy sama jestem boską :-) Nie. Jest jak u wszystkich par. Czasem kłucimy się, jak wszystcy. Ale bardzo kochamy jedno drugiego. Nie możemy po prostu być oddzielnie od siebie. I to jest rodzina i prawdziwa miłość.

Czasem muszę wysłuchać, jakie ukrainki są kłamliwe i t.d. No i co mam powiedzieć? Wstyd mi za takich kur. Jeden-drugi-trzeci zobaczy taką kłamliwą dupę (przepraszam, ale inaczej nie da się tak ich nazwać) i pomyśli, że wszystcy są tacy. Na razie mieszkamy w Holandii i zobaczyłam tu tyle darmowych kobiet z Polski, że to masakra - piją, palą marychę, rozbierają się do naga w pracy (bo niby upał) przy mężczyznach, przychodzą wieczorami do chłopów, sypią z nimi za pieniędzy. Czepiają się nawet do żonatych. A niektórzy przyjeżdżają póżniej do Polski, do męża, i mówią, że są tacy zmęczeni pracą... A tak naprawdę - to pracowali jako dupodajki. No i cóż? Przeciez nie stwierdzam, że wszystcy Polacy czy Polki są tacy... Ludzi są rózne.

Jeśli ktos ma ochotę porozmawiać o tym albo potrzebuje rady, jak wziąć ślub - chętnie pomożemy. Proszę o kontakt: oksana_navrotska@i.ua

pl en ru uk
Opinie klientów
Wydawało mi się, iż moje marzenia dotyczące zamieszkania w Polsce są nierealne. Dzięki COC jestem już szczęśliwym posiadaczem karty pobytu.
Roma
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Możliwość zadawania dodatkowych pytań w tej samej sprawie w ramach jedn...
Tetiana
Najczęściej komentowane
Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno...
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo...
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu...
W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż w przypadku rozwodu szereg Pani...
W określonych sytuacjach Wojewoda rozpoznający wniosek o udzielenie zezwolenia...
Cudzoziemiec szukający prawnika w celu powierzenia mu swego problemu, co do zasady...
Zgodnie z art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy małżeńskie należą...
Niestety obawiam się, iż nawet złożenie ponownego wniosku o wydanie wizy nie...