(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Obywatelstwo polskie po babci

Jestem obywatelem Rosji. Od kilku lat prowadzę działalność w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Moja babcia jest polką. Jakie w chwili obecnej mam możliwości aby uzyskać polskie obywatelstwo, względnie kartę pobytu ?

W mojej ocenie na chwilę obecną brak jest podstaw do stwierdzenia, iż posiada Pan obywatelstwo polskie.
 
Zgodnie bowiem z art. 4 Ustawy o obywatelstwie dziecko nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie gdy oboje rodzice są obywatelami polskimi albo jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie jest nieznane bądź nieokreślone jest jego obywatelstwo lub nie posiada żadnego obywatelstwa.
 
Istotna w omawianej sytuacji może być Ustawa o repatriacji z dnia 2000 roku i w tej ustawie widzę jedyną możliwość ewentualnego uzyskania polskiego obywatelstwa.
 
Zgodnie z treścią Ustawy za repatrianta uznaje się osobę polskiego pochodzenia, która przybyła do Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przedmiotowej ustawy uznaje się m.in. osobę której co najmniej jedno z dziadków było narodowości polskiej. Nadto repatriant musi wykazać związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.
 
Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana osobie polskiego pochodzenia, która przed dniem wejścia w życie ustawy tzn. przed dniem 1 stycznia 2001 roku zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
 
Jeśli zaś Pan nie spełnia powyższych warunków to pozostaje na chwilę obecną ubieganie się o zezwolenie na osiedlenie się na podstawie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 52 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
 
Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Adminisrtracyjny w sprawie V SA 2675/2003 ustalenie polskiego pochodzenia, o którym mowa w art. 52 ust. 5 Konstytucji RP winno odbyć się w oparciu o prawo polskie. Przy braku specjalnego unormowania dotyczącego trybu stwierdzania polskiego pochodzenia, przesłanka ta winna podlegać badaniu i ocenie w trakcie postępowań przewidzianych m.in. w ustawie o cudzoziemcach.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25067
Zrealizowanych
usług