(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk

Nielegalny pobyt w Polsce

Chociaż próżno szukać ustawowej definicji dotyczącej terminu “pobyt nielegalny”, to ustawa o cudzoziemcach się nim posługuje. Określa ona, w których momentach przebywanie cudzoziemca na terenie kraju uważa się za zgodne z prawem, a w których nie. Korzystając z artykułów znajdujących się w naszym serwisie, można znaleźć wiele użytecznych informacji, które pozwolą zapoznać się z praktycznym działaniem przepisów. Wszystkie teksty bazują na jasnych przykładach, dzięki czemu oferują pomoc osobom, które znalazły się w podobnej sytuacji.

Dostępny jest np. artykuł, w którym omówiony został termin niezgodnego z prawem przekroczenia granicy oraz kary jaka się z tym wiąże. Artykuł informuje np. o tym, że karze podlegają nie tylko osoby, które przekraczają granicę w sposób niezgodny z prawem, ale także osoby im to umożliwiające. Czytelnik dowie się także w jaki sposób możliwa jest legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.

Wśród zamieszczonych treści można znaleźć również informacje dotyczące anulowania zakazu ponownego wjazdu na teren Polski. W tekście wyjaśnione są procedury, które pozwolą uzyskać informację, w jakiej sytuacji można starać się o anulowanie zakazu i kiedy obowiązuje odwołanie od decyzji.

Z naszych tekstów można dowiedzieć się także, w jaki sposób zalegalizować pobyt i zatrudnienia obcokrajowców na terenie Polski.

Termin ,,Zgoda na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” należy rozpatrywać z uwzględnieniem starego jak i obowiązującego stanu prawnego. Ustawa o udzielaniu Cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 13 czerwca 2003 roku rozstrzygała o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany w postępowaniu o nada...
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25050
Zrealizowanych
usług