(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce

W tym dziale można znaleźć artykuły, których tematyka skupia się wokół zezwoleń na pobyt stały. Zostały one wprowadzone wraz z wejściem Ustawy o cudzoziemcach 12 grudnia 2013 i zastąpiły zezwolenia na osiedlenie. Posiadanie pozwolenia umożliwia cudzoziemcowi stały pobyt na terenie Rzeczypospolitej.

Nasze artykuły pozwolą poznać warunki uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Przedstawione są obowiązujące przepisy, poparte wyjaśnieniami oraz jasnymi przykładami, które dodatkowo ułatwią zrozumienie zagadnienia.

W serwisie można również warunki niezbędne do zostanie uznanym za obywatela polskiego, co reguluje Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 roku. Zgodnie z nią za obywatela uznaje się cudzoziemca, który co najmniej 3 lata nieprzerwani przebywał na trenie kraju na podstawie pozwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, pozwolenia na pobyt stały lub prawa stałego pobytu i posiadającego w Polsce regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.   Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżo...
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25050
Zrealizowanych
usług