pl en ru uk
Zgodnie z prawem rodzinnym, niezależnie od ustanowionego ustroju majątkowego w związku, małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.    Zasady współżycia społeczneg...
Zapytaj prawnika
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
24009
Zrealizowanych
usług