Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Jak zalegalizować pobyt nielegalny

Jak można popaść w pobyt nielegalny?
 
Zdarza się, że cudzoziemiec popadnie w pobyt nielegalny. Może to mieć miejsce na skutek nie przedłużenia legalnego pobytu w Polsce.  Jeżeli osoba, która przebywa na wizie krótkookresowej (wiza typu C do 3 miesięcy) bądź pobycie czasowym (powyżej 3 miesięcy) nie przedłuży swojego pobytu.
 
Jest bardzo ważne, żeby złożyć wniosek o pobyt czasowy zanim się otrzyma decyzję odmowną wraz z decyzją o zobowiązaniu do powrotu. Jest to ważne, ponieważ według art. 99 ust. 8 Ustawy o cudzoziemcach, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia jest się zobowiązanym opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli gdy otrzymało się już zobowiązanie do powrotu (art. 299 ust. 6 Ustawy o cudzoziemcach).
 
Co grozi jak jest się nielegalnie?
 
Nie przedłużenie legalnego pobytu prowadzi do sytuacji, kiedy jest się w Polsce nielegalnie. Jest to sytuacja niezwykle trudna ze względu na kilka powodów. Po pierwsze, osobie takiej grozi w każdej chwili deportacja. Jeżeli osoba taka zostanie zatrzymana z byle błahego powodu jak jazda komunikacją miejską bez ważnego biletu, może to prowadzić do zatrzymania i deportacji do kraju pochodzenia. Taka deportacja wiąże się dodatkowo z zakazem wjazdu. W art. 319 Ustawy o Cudzoziemcach zakaz taki wynosi minimalnie 6 miesięcy, a maksymalnie 5 lat. Po drugie, ciężko jest wyjść ze stanu nielegalności. Poniżej wymienię sposoby, które mogą umożliwić ponowną legalizację pobytu. Jest to trudne, ponieważ trzeba spełnić konkretne enumeratywne przesłanki, a mimo to decyzja jest uznaniowa. Aczkolwiek jest to możliwe. Niestety procedura taka trwa długo. Po trzecie, problemem dotykającym osoby, które wpadły w pobyt nielegalny jest niemożność znalezienia legalnego zatrudnienia. 
 
Zanim się popadnie w pobyt nielegalny, trzeba pamiętać, że są dostępne środki prawne w ramach procedurze odwoławczej. W momencie otrzymania decyzji nieprzyznającej prawa pobytu, zawsze jest możliwość wniesienia odwołania do drugiej instancji w przeciągu 14 dni liczonych od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli decyzja drugiej instancji będzie zarówno odmowna jest to koniec procedury administracyjnej. Następnie można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w pierwszej instancji oraz w ostatniej instancji na drodze sądowej skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 
Jak można wyjść z nielegalnego pobytu?
 
Jeżeli okaże się, że ktoś jest nielegalnie, jest kilka sposobów, żeby zalegalizować swój pobyt. Można to zrobić na podstawie dwóch rodzajów aktów prawnych. Jeden jest krajowy tj. Ustawa o cudzoziemcach, a drugi międzynarodowy tj. Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Konwencja Praw Dziecka. Te dwa rodzaje aktów prawnych uzupełniają się. Można się powoływać na oba akty w indywidualnej sprawie. 
 
Można próbować legalizować pobyt na podstawie Ustawy o cudzoziemcach, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka poprzez powołanie się na prowadzenie życia rodzinnego i życia prywatnego oraz na najlepszy interes dziecka. 
 
1) Powołanie się na prawo do poszanowanie życia rodzinnego w Polsce na podstawie art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Ustawy o cudzoziemcach:
 
Art. . 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
‘Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji’
 
 Art. 187 ust. 6 Ustawy o cudzoziemcach
Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli:
6) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.
 
2) Powołanie się na prawo do poszanowanie życia prywatnego w Polsce na podstawie art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:
 
Art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
‘Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji’
 
3) Powołanie się na najlepszy rozwój i praw dziecka w Polsce na podstawie oraz art. 187 ust. 7 Ustawy o cudzoziemcach oraz Konwencji o prawach dziecka:
 
Art. 187 ust. 7 Ustawy o cudzoziemcach
‘Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli:
7) jego wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naruszałby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie’
 
Preambuła; Konwencji o prawach dziecka
‘Wyrażając przekonanie, że rodzina, jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie’
 
W sytuacji, gdy nie udało się otrzymać pobytu i zostało wszczęte postępowanie w sprawie zobowiązaniu do powrotu na podstawie art. 318 Ustawy o cudzoziemcach organ zobligowany jest do przyznania pobytu humanitarnego na podstawie art. 356 Ustawy o cudzoziemcach w sytuacjach określonych w powołanym przepisie.
Tak, więc, jeżeli nie udało Ci się zalegalizować pobytu w procedurze administracyjnej i batalia sądowa nie zmieniła Twojej sytuacji prawnej, nadal jest nadzieja na wyjście z tej sytuacji. Aczkolwiek, potrzebujesz pomocy prawnika, który przeanalizuje Twoją sytuację, doradzi i zrobi, co powinno być zrobione w sprawie. Zapraszamy w tym zakresie do kontaktu z naszym biurem.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2019-12-16 14:48
Alexandra Kharchenkonapisał(a):
Mam taką sytuację: 8.05.2018 roku złożyłam wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę . Jak napisano w postanowienie miałam udziały spółki. Właszczycielem spółki jest mój narzeczony. Miałam ważną kartę do 30.12.2019. W lipcu 2018 r ukończyłam szkolę wyższą w Polsce. W dniu 22.11.2018 otrzymałam postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Mój prawnik w dniu 26.11.2018 złożył zażalenie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. W dniu 2.12.2019 doręczone ostateczne Postanowienie o utrzymanie w mocy zaskarżone postanowienie. Kart jest nie ważna od 31.12.2018 roku. Od tego momentu i do obecnej chwili nie pracowałam i nie byłam zatrudniona. Udziały zostali sprzedane przeze mnie w czerwcu 2019 roku. Co mam zrobić w tej sytuacji? Dowiedziałam się o tym, że z tego postanowienie jestem nielegalnie w Polsce. Ale od kiedy? Nie chce otrzymać deportację i wolałabym zostać w kraju.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług