Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Trzy umowy na czas określony, warunek w umowie o pracę

Kancelaria Prawna Karta Pobytu dbając o najwyższe standardy obsługi Cudzoziemców w Polsce począwszy od maja bieżącego roku co najmniej raz w miesiącu będzie interweniowała w sprawie nadużyć ze strony organów prowadzących postępowanie oraz niespójności przepisów prawa w zakresie spraw Cudzoziemców. Rozpoczynamy od wystąpienia w sprawie wydania opinii prawnych w zakresie zawierania umów o pracę z Cudzoziemcami. Już za tydzień będziemy interweniowac w sprawie wydłużenia terminów wydaniwa decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego.

Warszawa, dnia 14 maja 2015 r.

Główny Inspektorat Pracy
Ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
 
 
WNIOSEK O WYDANIE OPINII PRAWNEJ
 
Niniejszym zwracam się z prośbą o wydanie pisemnej opinii prawnej:
  1. Czy można zawrzeć z cudzoziemcem więcej niż dwie umowy na czas określony?
  2. Czy składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy Pracodawca musi przedstawić umowę o pracę zawartą z cudzoziemcem a jeśli tak czy w umowie o pracę można zawrzeć warunek, iż nie zostaje ona nawiązana w sytuacji gdy Wojewoda nie udzieli zezwolenia na pobyt i pracę lub datę jej rozpoczęcia uzależnić od daty wydania decyzji w sprawie?
 
UZASADNIENIE
 
Powyższe pytania pojawiły się na tle Cudzoziemca spoza Unii Europejskiej zatrudnionego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy o pracę na czas określony. Pierwsza umowa została zawarta na okres od 1 marca 2014 roku do dnia 15 lutego 2015 roku, druga umowa o pracę została zawarta na okres od dnia 16 lutego 2015 roku do dnia 30 lipca 2015 roku – zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami na pracę.
 
Zgodnie z art. 251 Kodeksu pracy zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.
 
Natomiast Wojewodowie prowadzący postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę obligują cudzoziemca do złożenia wraz z wnioskiem o zezwolenia na pobyt i pracę umowy zawartej z pracodawcą na okres planowanego wykonywania pracy tj. nie więcej niż 3 lata oraz z datą przyszłą.
 
Powyższa sytuacja w ocenie Wnioskodawcy wymusza na pracodawcy z jednej stronie łamanie obowiązujących przepisów prawa pracy poprzez zawierania trzech i więcej umów na czas określony, jak również godzi w interes pracodawcy polegający na nawiązaniu stosunku pracy w sytuacji, gdy nie ma on pewności, co do otrzymania zezwolenia na pracę przez Cudzoziemca. Nadmieniam, iż w ocenie Wojewodów umów o pracę nie można zawrzeć pod warunkiem. W sytuacji odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcowi lub opóźnienia w wydaniu tej decyzji dochodzi do sytuacji, w której pracodawca nawiązał stosunek pracy z cudzoziemcem wbrew obowiązującym regulacją prawnym.
 
Niniejszym zwracam się z prośbą o pisemną interpretację regulacji prawnym w tym zakresie.
 
Z poważaniem
 
Dariusz Kostyra
 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług