Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Legalizacja pobytu rodziny cudzoziemca

Spełniając prośby naszych czytelników dzisiaj omówię zagadnienia związane z możliwością zamieszkania rodziny cudzoziemca w Polsce, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy.
 
Jak wielokrotnie wskazywał Naczelny Sąd Administracyjny wymogiem zapewnienia realizacji prawa cudzoziemca do życia rodzinnego jest udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy, przez co nie tylko będzie on mógł przebywać w Polsce legalnie, ale także umożliwi mu zarabianie na utrzymanie siebie i rodziny.
 
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób.
 
Ustawa o cudzoziemcach przewiduje szereg rozwiązań mających na celu spełnienie wymagań stawianych przez Konwencję o ochronie praw człowieka. Na wstępie należy wskazać, na bardzo ważną przesłankę udzielania zezwolenia na pobyt stały dzieciom cudzoziemców urodzonych w Polsce. Zgodnie z art. 195 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską:
  1. urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
  2. urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi;
 
Poza powyższym przypadkiem, który powoduje, iż w przypadku spełnienia przez dziecko ustawowych przesłanek i uzyskania przez rodzica zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta UE również dziecko może wnioskować o przyznanie mu zezwolenia na pobyt stały.
 
Przykład: Rodzinna z Armenii przyjechała do Polski na początku lat dziewięćdziesiątych i uzyskała zezwolenia na zamieszkanie w trakcie, którego urodził się syn. Następnie osoby te przebywały w Polsce nielegalnie a w roku 2015 ojciec dziecka uzyskał zezwolenia na pobyt stały, syn ma obecnie 17 lat. W omawianej sytuacji syn może, więc złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały.
 
Natomiast inne osoby będące rodzinną cudzoziemca również mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy, przy czym będą musiały spełnić warunki ustawowe a więc posiadać ubezpieczenie zdrowotne oraz środki niezbędne do utrzymania. Przykładowo nie ma przeszkód, aby obywatel Ukrainy chcący się zaopiekować swoją mamą sprowadził ją do Polski, czy też, aby cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce sprowadził tutaj żonę i dzieci.
 
Podstawą udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w omawianej sytuacji będzie art. 187 Ustawy o cudzoziemcach – zgodnie z powołanym przepisem zezwolenia na pobyt czasowy udzielany jest cudzoziemcowi w każdej sytuacji, gdy wykaże, iż uzasadniony jest jego pobyt na terytorium polski. 
 
Na marginesie przypominam o bardzo istotnej zmianie wprowadzonej w Ustawie o cudzoziemcach a mianowicie możliwości legalizacji pobytu cudzoziemca nawet, jeżeli obecnie przebywa on w Polsce nielegalnie – zgodnie bowiem z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy udzielane jest w sytuacji gdy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2017-11-02 18:29
Natalianapisał(a):
Dzień dobry szanowni Państwo. Chciałabym wiedzieć jaki są dokumenty potrzebne żeby złożyć wniosek na pobyt czasowy dla żony, mąż której ma pobyt stały ? Uprzejmie dziękuje za odpowiedź.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług