(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Dni wolne od pracy

W związku z obchodami wigilii Bożego Narodzenia przez osoby wyznania prawosławnego postanowiłem dzisiaj napisać kilka słów o przepisach prawa pracy a w szczególności prawie do zwolnienia od świadczenia pracy w święta inne rzymskokatolickie.
 
W Polsce dni wolne od pracy zostały zdefiniowane w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z powołaną ustawa dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz następujące dni:
 • 1 stycznia - Nowy Rok,
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Państwowe,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,
 
Ustawa o dniach wolnych od pracy dotyczy wszystkich pracowników – niezależnie od ich wyznania. Nie oznacza to jednak, iż osoby innych wyznań zostały pozbawione prawa do obchodzenia świąt, które w wyznawanej przez nich religii mają charakter szczególny.
 
Osoby należące do Kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymaganiami wyznawanej przez siebie religii. Pracodawca ma w takiej sytuacji obowiązek udzielenia dnia wolnego (Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania).
 
Pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy powinien zgłosić pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca zawiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niż 3 dni przed dniem zwolnienia.
 
Przepisu powyższego nie stosuje się w razie świąt religijnych przypadających w określonym dniu każdego tygodnia. W celu umożliwienia pracownikowi obchodzenia tych świąt pracodawca, na prośbę pracownika, ustala dla niego indywidualny rozkład czasu pracy.
 
W przypadku osób wyznania prawosławnego zdefiniowano, które są to dni. Mianowicie art. 14 Ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wskazuje, iż osoby należące do Kościoła mają prawo do obchodzenia świąt prawosławnych również według kalendarza juliańskiego, są to:
 • 7 stycznia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
 • 8 stycznia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
 • 19 stycznia - Chrzest Pański;
 • 7 kwietnia - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny;
 • drugi dzień Wielkiejnocy;
 • 19 sierpnia - Przemienienie Pańskie;
 • 28 sierpnia - Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny.
 
Osobom określonym powyżej przysługuje zwolnienie od pracy lub nauki w tych dniach bez prawa do wynagrodzenia, jeżeli święta te nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25070
Zrealizowanych
usług