Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Jednym z niezbędnych dokumentów do uzyskania obywatelstwa polskiego jest akt urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego z wpisanym nazwiskiem rodowym matki. Co do zasady w sytuacji, gdy w kraju pochodzenia wydawane są akty urodzenia sytuacja jest stosunkowo prosta – dokonuje się transkrypcji aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego. Jednak, co w sytuacji, gdy w kraju pochodzenia nie sporządzono aktu urodzenia? W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego.
 
Zgodnie, bowiem z art. 35 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu aktu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu. 
 
Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego należy skierować do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy co wynika wprost z art. 13 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.
 
Na podstawie art. 35 Prawa o aktach stanu cywilnego można odtworzyć treść tylko takiego aktu sporządzonego za granicą, który według prawa miejsca jego sporządzenia jest aktem stanu cywilnego i ma moc dowodową dokumentu urzędowego. Jeżeli według tego prawa obowiązuje wyłącznie świecka rejestracja stanu cywilnego, co obecnie jest regułą niemal we wszystkich państwach europejskich, to na podstawie art. 35 można odtworzyć tylko treść aktów sporządzonych w zagranicznych świeckich urzędach stanu cywilnego. Nie można w takim przypadku odtworzyć treści metryk kościelnych (por. orz. SN z 3 czerwca 1949 r., Zb. Orz. Cyw. 1949, nr 11, s. 139). Jeżeli natomiast w państwie obcym obowiązuje wyznaniowa rejestracja stanu cywilnego i metryki kościelne mają moc dokumentu urzędowego, akt wyznaniowy może być odtworzony w trybie art. 35. Nie można jednak odtworzyć wymienionego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą na podstawie art. 35 w wypadku, gdy według prawa państwa obcego np. małżeństwo zawiera się przed duchownym, ale „kościelna” metryka aktu ślubu nie ma mocy dowodowej i wymaga zarejestrowania w świeckim urzędzie stanu cywilnego.
 
W toku postępowania dowodowego w sprawie o odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego należy ustalić:
  1. nastąpienie zdarzenia za granicą;
  2. zarejestrowanie zdarzenia w zagranicznych księgach, a więc sporządzenie aktu stanu cywilnego;
  3. niemożność uzyskania odpisu tego aktu bądź trudności związane z jego otrzymaniem; należy w tym wypadku pamiętać o ogólnej zasadzie, według której faktów negatywnych nie należy udowadniać; wystarczy zatem fakt niemożności lub trudności w uzyskaniu odpisu aktu stanu cywilnego uprawdopodobnić;
  4. nieistnienie odtworzonego aktu sporządzonego za granicą w polskich księgach stanu cywilnego, np. została dokonana uprzednio transkrypcja aktu zagranicznego lub akt znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w archiwum tzw. ksiąg zabużańskich, albo odtworzono akt w drodze postępowania sądowego; jak wiadomo, w latach 1947-1952 uprawnione do odtwarzania zagranicznych aktów stanu cywilnego były wyłącznie sądy; akty te przechowywane są w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Śródmieście; część ksiąg stanu cywilnego z obszaru, który na mocy umowy z 16 sierpnia 1945 r. o polsko-radzieckiej granicy państwowej pozostaje w granicach byłego ZSRR, przechowuje Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy;
  5. dane właściwe dla określonego rodzaju aktu.
 
Ostateczna decyzja kierownika urzędu stanu cywilnego o odtworzeniu aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą jest podstawą do wpisania aktu odtworzonego do księgi stanu cywilnego odpowiedniego rodzaju. Kierownik urzędu uczyni w rubryce „Uwagi” stosowną adnotację.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2017-02-02 10:04
Anzhelikanapisał(a):
Dzień dobry! Chcę dowiedzieć się, czy może być problemem sytuacja, gdy w polskim akcie urodzenia nazwisko rodowe matki może różnić się na jedną literę od napisanego we wniosku na kartę pobytu? Dziękuję.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług