(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Ustawa o cudzoziemcach

W dniu 12 grudnia 2013r., została ogłoszona nowa ustawa o cudzoziemcach. Ustawa ta, poza małymi wyjątkami weszła w życie 1 maja 2014r. Nowa ustawa wprowadziła szereg zmian w obowiązującym prawie, zmiany te są zasadniczo korzystniejsze dla cudzoziemców. Celem nowej ustawy jest ułatwienie podjęcia pracy i legalizację pobytu dla cudzoziemców w Polsce. Wprowadzone zmiany wprowadzają szereg ułatwień dla cudzoziemców zarówno tych studiujących jak i pracujących w Polsce.
 
Jedną z głównych zmian jest wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, przez który cudzoziemiec może przebywać w Polsce na pobyt czasowy. Dodatkowo zmiany przewidują skrócenie procedury legalizacyjnej pobytu. Ustawa daje również większe szanse przedłużenia zezwolenia na pobyt dla tych osób, które spóźniłyby się ze złożeniem odpowiedniego wniosku do urzędów wojewódzkich – obecnie w celu uniknięcia ryzyka deportacji, cudzoziemiec powinien przedłożyć odpowiednie dokumenty najpóźniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub zezwolenia na pobyt. Zmiany umożliwią składanie wniosków nawet ostatniego dnia ważności dokumentu pobytowego. 
 
Zmiany dotyczą także procedury legalizacyjnej pobyt w Polsce. W myśl nowej ustawy stroną postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt oraz pracę w Polsce będzie sam cudzoziemiec. Wystarczy, że wystąpi on z odpowiednim wnioskiem. Dotychczas cudzoziemiec mógł zabiegać jedynie o legalizację swojego pobytu w Polsce, natomiast o z wnioskiem o zezwolenie na pracę musiał wystąpić pracodawca cudzoziemca. 
 
W nowej ustawie wprowadzono zapis, że cudzoziemiec, który ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy nie będzie musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Wystarczające będzie tylko wykazanie, że ma zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania.
 
Ponadto bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie jednomiesięcznego okresu w trakcie trwania zezwolenia, w którym cudzoziemiec będzie mógł pozostawać bez pracy. Ta umożliwia cudzoziemcom być bardziej elastycznym na rynku pracy. Mogą oni bez obawa, że zostaną deportowani zmieniać pracodawcę. Jedynym obowiązkiem nałożonym na cudzoziemca jest powiadomienie o fakcie utraty pracy odpowiedniego organu administracyjnego.  
 
Zmiany ustawy polegają również na odstąpieniu od przymusowej deportacji cudzoziemca, nowa ustawa kładzie nacisk na nakładanie cudzoziemca do dobrowolnego opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2017-01-14 15:55
Anita napisał(a):
Jestem w związku małżeńskim z Nigeryjczykiem od roku i 3 miesięcy.Ślub wzięliśmy w Nigerii.2 razy składaliśmy wniosek o wizę w polskim konsulacie w Nigerii i za każdym razem nam odmówili głównie za to że cel podróży jest niewiarygodny.Co możemy zrobić żeby mąż był ze mną w Polsce?Mam córkę ale nie z mężem ale ona też tęskni.Małżeństwo powinno być razem.Czy jest możliwość żeby mąż złożył wniosek o zamieszkanie w Polsce do mojego wojewody przez polskiego konsula w Nigerii?2015-03-02 14:49
Bohdananapisał(a):
Jestem ukrainką, mieszkam z Polsce już 6 lat, na podstawie kart pobytu, z czego 5 studiowałam, kiedy mogę się ztarać o pobyt stały?
2015-01-25 22:39
Adamnapisał(a):
Moja żona Turczynka, urodziła nam syna.To że ja mam Polskie Obywatelstwo, syn też już może mieć Obywatelstwo Polskie?
2014-11-10 14:14
Dariusz Kostyranapisał(a):
Zapraszam do dodawania komentarzy i wyrażania swojej opinii o rozwiązaniach wprowadzonych przez nową Ustawę o cudzoziemcach.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25067
Zrealizowanych
usług