(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Zezwolenie na pobyt stały

Wraz z wejściem w życie Ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku w miejsce dotychczasowego zezwolenia na osiedlenie się wprowadzono zezwolenie na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt stały wraz z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego WE są instytucjami, które umożliwiają cudzoziemcowi bezterminowy pobyt w Polsce. 
 
Postanowienia ustawy wprowadzające zezwolenie na pobyt stały jest zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Dyrektywa Rady 2003/109/WE upoważnia, bowiem państwa członkowskie do wydawania dokumentów pobytowych ze stałym lub nieograniczonym okresem ważności na warunkach korzystniejszych niż wynika to z przepisów dyrektywy. Takie dokumenty jednak nie uprawniają do zamieszkiwania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 
Udzielenie zezwolenia na pobyt stały jest wynikiem stwierdzenia związków z Polską i ma daleko idące skutki dla sytuacji prawnej cudzoziemca oraz możliwości uznania go za obywatela polski. Sytuacja cudzoziemca, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały pod wieloma względami jest zbliżona do sytuacji obywatela polski. Cudzoziemiec taki może m.in. podejmować pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę czy też może prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 
 
Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na czas nieokreślony i w przypadkach wskazanych w ustawie zezwolenie może być cofnięte. Ponadto zezwolenie na pobyt stały wygasa z mocy prawa w sytuacji uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub uzyskania obywatelstwa polskiego.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2017-06-09 12:27
DAREKnapisał(a):
Witam,mam kolegę z Ukrainy.jest pierwszy raz w Polsce.w sierpniu kończy mu się wiza.o co ma wnioskować by nadal móc być w Polsce i legalnie pracować.jakie muszą być zachowane terminy składania wniosków.z góry dziękuję za odpowiedz Darek
2016-06-18 09:29
Sabina napisał(a):
Witam,mam kolegę z Ukrainy.jest pierwszy raz w Polsce.w sierpniu kończy mu się wiza.o co ma wnioskować by nadal móc być w Polsce i legalnie pracować.jakie muszą być zachowane terminy składania wniosków.z góry dziękuję za odpowiedź.Sabina
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25050
Zrealizowanych
usług