Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Brak aktualnego dokumentu podróży, paszportu a zezwolenie na pobyt czasowy

Do napisania przedmiotowego artykułu skłoniły mnie stwierdzenia pracownika Wojewody jakoby cudzoziemiec zamierzający otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy wraz z wnioskiem miał złożyć zaświadczenie z Ambasady swego kraju o braku możliwości otrzymania paszportu pod rygorem uznania takiego braku za brak formalny a w konsekwencji pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 
Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec uzasadnia ten wniosek, składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe, oraz przedstawia ważny dokument podróży.
 
Od powyższej zasady ustawodawca w art. 106 Ustawy o cudzoziemcach przewidział wyjątek od powyższej zasady. Mianowicie w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 
Identyczne odstępstwo przewidywała wcześniejsza Ustawa o cudzoziemcach. Mianowicie zgodnie z art. 60 pkt. 6 w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.
 
Jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, ustalenia organu odnoszące się do generalnie stosowanego trybu uzyskiwania przez cudzoziemców dokumentów podróż z właściwych placówek dyplomatycznych nie mogą służyć automatycznego odrzucania argumentów strony wskazującej na konkretne trudności związane z uzyskaniem przez nią dokumentów, zwłaszcza w sytuacji kiedy ustawa dopuszcza możliwość alternatywnego sposobu wywiązania się z obowiązku uzupełnienia braków formalnych podania w zakresie urzędowego zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy. Tym bardziej, że z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na wstępnym etapie organ dopuścił możliwość potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o udzielenie kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dokumentem tożsamości innym niż dokument podróży.
 
Powołanie się przez organ administracyjny na treść art. 64 § 2 kpa powinno służyć wyłącznie usunięciu braków formalnych wynikających ze ściśle określonych przepisów i nie może zmierzać do merytorycznej oceny przedstawionego wniosku, nie może także być wykładany szeroko i zamykać stronie możliwości rozpatrzenia jej sprawy w sposób merytoryczny. Jeśli wziąć pod rozwagę, że zobowiązany udzielił odpowiedzi na wezwania organu przedstawiając dodatkową argumentację i dokumenty to w tych okolicznościach faktycznych należało wniosek rozpoznać.
 
Reasumując powyższe rozważania należy uznać, iż jakiekolwiek żądania organu administracyjnego już na etapie składania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy przedstawienia zaświadczenia z Ambasady jest pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych. Co więcej łatwo sobie wyobrazić przypadek w którym uzyskanie takiego zaświadczenia jest niemożliwe, gdyż cudzoziemiec nie może wejść na teren Ambasady lub nawet zagrożeniem dla niego byłoby ujawnienie miejsca jego pobytu.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2019-12-15 19:07
Andonapisał(a):
Jestem Ormianinem i mimo ze mieszkam w Polsce od 6 roku życia a dokładnie w Warszawie nieprzerwanie do dnia dzisiejszego od 1991 roku to nadal mam kartę czasowego pobytu a Pan prezydent Andrzej Duda rok temu odmówił mi obywatelstwa widząc jakieś przeciwwskazania a 3 miesiące temu odmówiono mi pobyt rezydenta, ale mój znajomy Ukrainiec po 7 latach pobytu w Polsce otrzymuje obywatelstwo od Pana Prezydenta -proszę powiedzcie czy to nie jest patologia urzędnicza???
2018-10-16 10:33
Alicjanapisał(a):
jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały nie mając ważnego paszportu,w Polsce mieszkam 10 lat, kilka lat temu próbowałam załatwić sprawę przez ambasadę /Rosja/ , ale sprawa utknęła.Do Rosji nie chcę wracać na stałe, ale chcę mieć możliwość odwiedzania tam rodziny . Natasza
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług