(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego

Cudzoziemiec wnioskujący o uznanie go za obywatela polskiego jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
 
Przepisy regulujące proces uzyskiwania urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego zostały wprowadzone do ustawy w roku 2003. Ustawa o języku polskim, prócz bardzo ogólnego, lakonicznego upoważnienia, nie zawierała wcześniej żadnych przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów z języka polskiego dla cudzoziemców i osób posiadających obywatelstwo polskie na stałe zamieszkałych za granicą, a szereg kwestii związanych z urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego powinno mieć rangę przepisów ustawowych. Natomiast upoważnienie do wydania rozporządzenia powinno być wyposażone w odpowiednie wytyczne do treści przyszłego aktu.
 
Zgodnie z art. 11a Ustawy o języku polskim cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą otrzymuje urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną.
 
W roku 2004 w Polsce i poza jej granicami państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Dzięki temu osoby uczące się języka polskiego jako obcego, zdając pozytywnie egzamin certyfikatowy, uzyskują możliwość otrzymania świadectwa, w którym określona jest ich biegłość w tym języku. Od 2004 r. egzaminy organizowane są co najmniej 3 razy w roku (wiosną, latem i jesienią) na poziomach B1, B2 i C2.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25050
Zrealizowanych
usług