Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.
 
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Szefa Urzędu.
 
Szef Urzędu do Spraw cudzoziemców jest jednoosobowym centralnym organem administracji państwowej. Jako taki posiada on pozycję prawną samodzielnego organu administracji wyposażonego we własne, prawem przepisane kompetencje. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców m.in. rozpatruje odwołania od decyzji wydawanych przez Wojewodów w zakresie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie, zezwolenia na osiedlenie czy też decyzji zobowiązujących cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski.
 
Nadzór na Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Jest to konsekwencja rozwiązań przyjętych w Ustawie o działaniach administracji rządowej. Zgodnie z powołaną ustawą, problematyka dotyczące cudzoziemców wchodzi w zakres działu sprawy wewnętrzne.
 
Poza Szefem do Spraw Cudzoziemców działa Urząd do Spraw Cudzoziemców, który jest aparatem pomocniczym Szefa do Spraw Cudzoziemców będącego jednoosobowym organem administracji.
 
Obecnie funkcję Szefa do Spraw Cudzoziemców pełni Rafał Rogala – jest on absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 2003-2004 odbył aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 
Biuro Szefa do Spraw Cudzoziemców mieści się przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług